władze      statut      kluby      historia      dane adresowe     
historia
Za oficjalną datę powstania Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego przyjmuje się dzień 24 listopada 1957 roku, kiedy to odbył się I Krajowy Zjazd Polskiego Związku Motorowodnego PZMW.