władze      statut      kluby      historia      dane adresowe     

Historia WOZMWiNW

Za oficjalną datę powstania Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego przyjmuje się dzień 24 listopada 1957 roku, kiedy to odbył się I Krajowy Zjazd Polskiego Związku Motorowodnego PZMW.
      
      Warszawski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego powołany został 6 listopada 1974 roku, jako członek zrzeszony w Stołecznej Federacji Sportu. WOZMWINW jest członkiem zrzeszonym w Polskim Związku Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego . Po zmianie nazwy Stołecznej Federacji Sportu na Warszawsko-Mazowiecką Federacje Sportu jesteśmy jej członkiem.

         W dniu 15 listopada 2004 odbyły się uroczystości Jubileuszu XXX-lecia działalności WOZMWiNW.

         W dniu 21 lipca 2005, w ramach Święta Policji odbyły się uroczystości 85-lecia Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie.

         W dniu 28 sierpnia 2005 odbyły się uroczystości z okazji Jubileuszu 40-lecia Jacht Klubu Politechniki Warszawskiej.

WOZMWINW postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. ST. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy wpisany został do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000162562. Organem sprawującym nadzór jest Prezydent m. ST. Warszawy .WOZMWINW jako osoba prawna posiada numer identyfikacyjny REGON: 015442321 nadany przez Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej GUS.                                                                                                                                              
Do kluczowych celów działania naszego okregu należało:

         Organizacja zawodów motorowodnych rajdów turystycznych.

         Organizowanie szkoleń na uprawnienia motorowodne ze szczególnym uwzględnieniem szkolenia młodzieży ba licencje sportowe.

         Popularyzacja i upowszechnianie sportu motorowodnego narciarstwa wodnego oraz turystyki motorowodnej.

         Oddziaływanie na rzecz ochrony środowiska i zachowania bezpieczeństwa na szlakach wodnych.

         Reprezentowanie sportów i turystyki motorowodnej.

Z różnych społecznie użytecznych zadań zrealizowanych przez nasz Okręg, na specjalną uwagę zasługują:

         Kontynuacja organizacji zawodów motorowodnych

         Puchar Polski PZMWINW w klasach łodzi turystycznych

         Motorowodne Mistrzostwa Warszawy

         Organizacja i prowadzenie kursów instruktorów motorowodnych PZMWINW

         Wyszkolenie zawodników klasy JT250 i ich udział w Mistrzostwach Świata, Europy i Międzynarodowych Mistrzostwach Polski

         Wyszkolenie nowych sterników motorowodnych, starszych sterników motorowodnych oraz nadanie licencji do holowania narciarza wodnego i statków powietrznych.