władze      statut      kluby      historia      dane adresowe     

Władze okregu

W skład z władz okręgowych wchodzą następujące organy:

Zarząd:

Andrzej PRĄDZYŃSKI - PREZES
Aleksander POPOŃCZYK  -  WICEPREZES d/s SPORTU
Tomasz WENCEL  - WICEPREZES d/s organizacyjnych
Jan WLAŹNIK - SEKRETARZ
Piotr SZCZEPAŃSKI - SKARBNIK
Piotr WENCEL - Komisja Sędziowska
Tomasz STRZYŻEWSKI - Komisja Szkolenia

Komisja Rewizyjna:

Waldemar BYTNER - PRZEWODNICZACY
Jacek HENCEL - WICEPRZEWODNICZĄCY
Wojciech KOWALSKI - SEKRETARZ