władze      statut      kluby      historia      dane adresowe     

Dane adresowe

Jak do nas trafić...

ADRES BIURA:

Warszawski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego

02-123 Warszawa, ul. Korotyńskiego 23 lok. 9

Biuro czynne wtorek/czwartek od godz. 10,oo – 17,oo

tel. 602-394-960, 505-323-401


Bank PKO BP O/Warszawa;

54 1020 1068 0000 1402 0207 2668

NIP: 701-014-74-58


email: biuro@wozmwinw.pl