archiwum     

Mazury 2011

Nowa wersja regulamin Rajdu Motorowodnego MAZURY 2011.

I    Organizatorzy

Warszawski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego Jacht Klub Politechniki Warszawskiej Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego

II   Termin Rajdu oraz imprez towarzyszących

Rajd Motorowodny Mazury 2011 składa się z trzech etapów:

1.  Spływ motorowodny. Początek spływu 2 lipiec 2011 przystań Jacht Klubu   Politechniki Warszawskiej – Wolica

Koncentracja uczestników Rajdu w ośrodku Kula nad jeziorem Jagodne w dniu 06 lipca 2011 do godz. 22.00 .konkursy sprawnościowe 07 lipiec 2011.8 lipiec 2011 zakończenie koncentracji Rajdu i rozpłynięcie łodzi na dalsze rejsy.

III  Cel Rajdu

Popularyzacja turystyki motorowodnej i wypoczynku na wodzie.Podnoszenie kwalifikacji motorowodnych uczestników.Ochrona naturalnego środowiska wodnego i terenów z nim sąsiadujących.Ocena stanu i oznakowania szlaków wodnych na trasie Rajdu.Ujawnianie niezgodnego z przepisami lub etyką, korzystania ze szlaków wodnych przez jednostki pływające.

IV  Zgłoszenia i warunki uczestnictwa

Udział w Rajdzie brać mogą członkowie Klubów zrzeszonych w PZMWiNW oraz nie zrzeszeni turyści motorowodni.Uczestniczące w Rajdzie łodzie muszą być wyposażone w sprzęt zgodnie z obowiązującymi przepisami.Sternicy łodzi muszą posiadać odpowiednie uprawnienia, ważne dowody rejestracyjne łodzi oraz ponoszą przez cały czas trwania Rajdu pełną odpowiedzialność za stan techniczny swojego sprzętu oraz za bezpieczeństwo, życie i stan zdrowotny własny i załogi.Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne wypadki, szkody lub straty powstałe w czasie Rajdu. Na czas Rajdu w dniach 01-31lipca uczestnicy będą ubezpieczeni od NW i OC przez WOZMWiNW.Rajd jest rangi ogólnopolskiej i za każdy przepłynięty kilometr przysługują 3 pkt. Do odznaki TOM.

 

ZAŁOŻENIA RUCHU FLOTYLLI

 

V-ce Komandor                                                 Komandor

Włodzimierz Bartosiak                                        Andrzej Rurawski