archiwum     

XXVIII RAJD MOTOROWODNY "MAZURY 2012"

Regulamin XXVIII RAJDU MOTOROWODNEGO WARSZAWSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU MOTOROWODNEGO I NARCIARSTWA WODNEGO „ MAZURY 2012„

R E G U L A M I N

I    Organizatorzy

 • Warszawski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego

 • Jacht Klub Politechniki Warszawskiej

 • Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego

II   Termin Rajdu oraz imprez towarzyszących

Rajd Motorowodny Mazury 2012 składa się z trzech etapów:

1.  Spływ motorowodny. Początek spływu 01 lipiec 2012 przystań Jacht Klubu   Politechniki Warszawskiej – Wolica

2. Koncentracja uczestników Rajdu w ośrodku Kula nad jeziorem Jagodne w dniu 06 lipca 2012 do godz. 22.00 .konkursy sprawnościowe 07 lipiec 2012.

3. 8 lipiec 2012 zakończenie koncentracji Rajdu i rozpłynięcie łodzi na dalsze rejsy.

III  Cel Rajdu

 • Popularyzacja turystyki motorowodnej i wypoczynku na wodzie.

 • Podnoszenie kwalifikacji motorowodnych uczestników.

 • Ochrona naturalnego środowiska wodnego i terenów z nim sąsiadujących.

 • Ocena stanu i oznakowania szlaków wodnych na trasie Rajdu.

 • Ujawnianie niezgodnego z przepisami lub etyką, korzystania ze szlaków wodnych przez jednostki pływające.

IV  Zgłoszenia i warunki uczestnictwa

 • Udział w Rajdzie brać mogą członkowie Klubów zrzeszonych w PZMWiNW oraz nie zrzeszeni turyści motorowodni.

 • Uczestniczące w Rajdzie łodzie muszą być wyposażone w sprzęt zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Sternicy łodzi muszą posiadać odpowiednie uprawnienia, ważne dowody rejestracyjne łodzi oraz ponoszą przez cały czas trwania Rajdu pełną odpowiedzialność za stan techniczny swojego sprzętu oraz za bezpieczeństwo, życie i stan zdrowotny własny i załogi.

 • Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne wypadki, szkody lub straty powstałe w czasie Rajdu.

 • Na czas Rajdu w dniach 01-31lipca uczestnicy będą ubezpieczeni od NW i OC przez WOZMWiNW.

 • Rajd jest rangi ogólnopolskiej i za każdy przepłynięty kilometr przysługują 3 pkt. Do odznaki TOM.

Komandor

/ - / - Andrzej Rurawski -