archiwum     

„WOLICA 2013”

Regulamin zlotu integracyjnego„WOLICA 2013”

 

I   Organizatorzy

 • Jacht Klub Politechniki Warszawskiej

 • Warszawski Okręgowy  Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego

II  Termin Zlotu

 1. Spływ uczestników Zlotu do przystani Jacht Klubu PW na rzece Rządzy  w dniu 1-2 czerwca 2013r do godz.11,30

 2. Oficjalne otwarcie imprezy o godz.11,45

 3. Amatorskie regaty żaglowych łodzi turystycznych

 4. Zawody i konkursy dla najmłodszych
 5. Występy artystyczne, szanty, grill, konkursy i zabawa.

 6. Zakończenie Zlotu 02 czerwca 2012r.

III  Cel Zlotu

 • Popularyzacja sportu motorowodnego i wypoczynku na wodzie

IV  Zgłoszenia i warunki uczestnictwa

 • Udział w Zlocie brać mogą członkowie JK PW oraz Klubów zrzeszonych w WOZMWiNW oraz żeglarze.

 • Uczestniczące w Zlocie łodzie muszą być wyposażone w sprzęt zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Sternicy łodzi ponoszą przez cały czas trwania Zlotu pełną odpowiedzialność za stan techniczny swojego sprzętu oraz za bezpieczeństwo, życie i stan zdrowotny własny i załogi.

 • Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne wypadki, szkody lub straty powstałe w czasie Zlotu. Na czas koncentracji Zlotu w dniach 1-2 czerwca uczestnicy będą ubezpieczeni od OC przez organizatora.

Komandor Zlotu

/ - /  Mirosław Karbowski