archiwum     

Puchar Polski PZMWNW 2012

Regulamin I Eliminacji Pucharu Polski PZMWiNW 2012 w klasach łodzi turystycznych

R E G U L A M I N

I ELIMINACJA PUCHARU POLSKI PZMWiNW ‘ 2012

w klasach łodzi turystycznych stanowiącej

I ELIMINACJĘ OKRĘGOWYCH ZAWODÓW MOTOROWODNYCH

O MISTRZOSTWO WARSZAWY ‘ 2012

I.     ORGANIZATORZY

Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego

Warszawski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego

Ognisko TKKF „WODNIK” w Nieporęcie  n. Zalewem Zegrzyńskim.

 1. MIEJSCE ZAWODÓW
  Ognisko TKKF „WODNIK”  Nieporęt  n. Zalewem Zegrzyńskim.
 2. TERMIN ZAWODÓW i program minutowy

01 lipiec 2012r. (niedziela)

I Eliminacja Pucharu Polski PZMWiNW

I Eliminacja Okręgowych Zawodów Motorowodnych o Mistrzostwo Warszawy

1100 -   przyjmowanie zawodników, odbiór techniczny sprzętu,

1140 -   otwarcie imprezy, odprawa zawodników,

1200 -   start do pierwszego biegu.

ok.  1500 - 1530 ogłoszenie wyników i zakończenie zawodów.

 

BIEG

T-Struga*       T-1000

JT-250

T-2000

S.W.   JET

KOBIETY

T-Open

I

1200

1215

1230

1245

1300

II

1315

1330

1345

1400

1415

 1. REGULAMIN  ZAWODÓW

1)   W zawodach mogą uczestniczyć członkowie Klubów zrzeszonych w PZMWiNW i OZMWiNW, oraz zawodnicy nie zrzeszeni pod warunkiem posiadania licencji sportowej i wniesienia opłaty startowej w wysokości 100,00zł.

2) Karty zgłoszenia zawodników przyjmowane będą bezpośrednio w sekretariacie zawodów w dniu imprezy /wzór karty w załączeniu/.

Zawodnicy klasy JT 250 zgłaszają się wraz z rodzicem/opiekunem celem pomocy przy wodowaniu, wyciąganiu łodzi z wody lub tankowaniu paliwa.

3) Zawody odbędą się zgodnie z Regulaminem M.M.Warszawy -  /dwa  biegi po trzy okrążenia po „trójkącie” plus obowiązkowe okrążenie bezpieczeństwa/ w klasach:

 • JT 250 junior        młodzieżowa /silniki do 265 cm3 /wg Regulaminu UIM
 • T-Struga      łodzie z napędem strugowodnym – silniki fiat, wartburg, itp
 • T-1000       łodzie z silnikami powyżej 500 cm3 do 1000cm3
 • T-2000       łodzie z silnikami powyżej 1000 cm3 do 2000cm3
 • JET KOBIETY skutery wodne stojące
 • T-Open       łodzie z silnikami powyżej 2000 cm3.

Klasy łodzi nie uwzględniają podziału na łodzie kabinowe i bezkabinowe. Łodzie z silnikami o mniejszej pojemności, mogą startować w klasie o większej pojemności. Ze względu na małą ilość zawodników klasy mogą być łączone decyzją Sędziego Głównego. Minimalna ilość zawodników w klasie wynosi 3 (trzech), żeby klasa w sezonie była „otwarta”.

4)  Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest sprawdzenie łodzi przez Komisję Techniczną.

Zawodnicy muszą posiadać ważny dowód rejestracyjny łodzi,  patent motorowodny stosowny do mocy silnika,  licencję sportową oraz ubezpieczenie NW.

Zaleca się aby zawodnicy posiadali ubezpieczenie OC

5)  Zawody będą ubezpieczone zbiorowo w zakresie OC i NW. Zalecane jest indywidualne ubezpieczenie zawodników AC we własnym zakresie.

6)  W skład Kolegium Orzekającego wchodzi Przewodniczący i przedstawiciele startujących Klubów /art. 402.01  i  402.02 Regulaminu UIM/.

7)  Sędziego Głównego oraz członków Komisji Sędziowskiej wyznaczy WOZMWiNW.

8)  Komisja sędziowska może przeprowadzić badania na obecność alkoholu zgodnie z art. 205.02 Regulaminu UIM.

9)  W przypadku uzyskania nagród, zostaną one wręczone przez fundatorów.

10)  W zależności od zaistniałych okoliczności w programie Zawodów mogą nastąpić
uzupełnienia lub zmiany.

 

V.   INFORMACJE

Warszawski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego;

02-548 Warszawa,

ul. Grażyny 13/15.                                                                              

Tel./fax.: (22)  628 36 63; tel. (22) 440 82 70.

SKŁAD  KOMISJI  SĘDZIOWSKIEJ

 

 1. Sędzia Główny  Zbigniew MARKIEWICZ
 2. Kolegium orzekające Tomasz WENCEL
 3. Komisja Techniczna – przewodniczący Jan WLAŹNIK
 4. Członek Piotr WENCEL
 5. Sekretariat Henryk BAGNIWESKI
 6. Sędzia – zapis ciągły „start-meta” Renata SZYDLIK TARNOPOLSKA
 7. Sędzia ds. Ratownictwa  Andrzej PRĄDZYŃSKI

 

Popniżej do pobrania aktualny regulamin zawodów oraz karta zgłoszenia do zawodów.

Regulamin

Zgłoszenie

Komisja sędziowska