archiwum     

Zakończnie sezonu

Zapraszamy wszystkich członków i sympatyków naszego związku na uroczyste zakończenie sezonu motorowodnego 2013.

I. ORGANIZATORZY
- Warszawski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego.
- Wojskowy Klub Sportowy -ZEGRZE

II.  TERMIN
12.10.2013 r.

III.  PROGRAM UROCZYSTOŚCI:
- Przybycie uczestników do przystani WKS-ZEGRZE do godz 12.45.
- 13.00  uroczyste otwarcie.
- 13.10  przedstawienie sportowców biorących udział w rywalizacji krajowej i międzynarodowej.
- 13.30  wyróżnienie medalistów.
- 13.45  Poczęstunek dla zawodników i zaproszonych gości.
- 18.00  Podsumowanie i zakończenie uroczystości.

IV.  CEL UROCZYSTOŚCI
Popularyzacja sportu motorowodnego, integracja środowiska wodniaków, uhonorowanie zawodników zasłużonych dla sportu motorowodnego.

 

 

KOMANDOR UROCZYSTOŚCI

Józef Przybył

 

ZAKOŃCZENIE SEZONU MOTOROWODNEGO
2013
I.   ORGANIZATORZY
- Warszawski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego.
- Wojskowy Klub Sportowy -ZEGRZE

II.   TERMIN
12.10.2013 r.

III.  PROGRAM UROCZYSTOŚCI:
- Przybycie uczestników do przystani WKS-ZEGRZE do godz 12.45.
- 13.00  uroczyste otwarcie.
- 13.10  przedstawienie sportowców biorących udział w rywalizacji krajowej i międzynarodowej.
- 13.30  wyróżnienie medalistów.
- 13.45  Poczęstunek dla zawodników i zaproszonych gości.
- 18.00  Podsumowanie i zakończenie uroczystości.

IV.   CEL UROCZYSTOŚCI
Popularyzacja sportu motorowodnego, integracja środowiska wodniaków, uhonorowanie zawodników zasłużonych dla sportu
motorowodnego.


KOMANDOR UROCZYSTOŚCI

/ Józef Przybył /