archiwum     

Komunikat Komisji Sportowej PZMWiNW

Ważny komunikat Komisji Sportowej Sportu Motorowodnego przed sezonem motorowodnym 2013.

 

 

L.dz. 2013/04/101                                                    Warszawa, 17 kwietnia 2013 r.

 

Licencjonowane Kluby Sportowe

Okręgowe Związki Motorowodne

i Narciarstwa Wodnego

w s z y s t k i e

KOMUNIKAT NR 1 KOMISJI SPORTOWEJ SPORTU MOTOROWODNEGO

 

 

Poniżej przedstawiamy, najważniejsze informacje dotyczące tegorocznego sezonu – wyścigi po obwodzie.

 

MOTOROWODNE MISTRZOSTWA POLSKI

Eliminacje Motorowodnych Mistrzostw Polski 2013  (w skrócie MMP) zostaną  rozegrane w następujących klasach : 0-125, T-400/GT-30, T-550, OSY400, S-550, F4S  i JT-250.

Międzynarodowe MMP  odbędą się we wszystkich klasach uwzględnionych w tegorocznym kalendarzu.

Jeśli chodzi o sytuację związaną z  klasą T-400 to wymaga ona krótkiego wyjaśnienia. Wszystkie dotychczasowe działania UIM wskazywały, że w 2013 roku pożegnamy się z dwusuwami albo przynajmniej z ich częścią.

Likwidowano sukcesywnie MŚ w klasach z silnikami dwusuwowymi, homologacje  przedłużano tylko na jeden rok.

Zakładaliśmy, że skoro ME w klasie T-400 nie będą rozgrywane w 2013 roku to powyższa klasa jako pierwsza zostanie usunięta z MMP.

Kolejne posunięcia „działaczy” światowej federacji UIM całkowicie  zaprzeczyły poprzednim działaniom. Przedłużono homologacje silników – na Tohatsu M40C nawet do 2017 roku, wprowadzono Puchary Świata w JT-250 i T-550.

Pojawiły się nieoczekiwanie ME T-400 (Litwa) których miało już nie być.

Komentarz w sprawie nasuwa się sam. Jest to robienie z zawodników idiotów.

Wracając do tegorocznych eliminacji MMP. Nie możemy wykluczyć automatycznie klasy T-400 z MMP, ponieważ zawodnicy biorący udział w ME muszą mieć szansę przygotowań do startu w imprezie głównej.

Nie będzie jednej, wspólnej klasyfikacji GT-30 i T-400. Jeśli po rozegraniu ostatniej eliminacji w obydwu klasach zgromadzi się po minimum 6 zawodników będą dwie oddzielne klasyfikacje i dwa komplety medali. Klasa, która nie zgromadzi 6 zawodników nie będzie brana pod uwagę w MMP.

Zawodnicy, którzy otrzymali silniki do GT-30 zakupione ze środków Związku maja obowiązek startu na nich we wszystkich eliminacjach MMP (nie dotyczy ewentualnych kolizji terminów z innymi imprezami mistrzowskimi).

W przypadku kiedy w 2013 roku w klasie T-400 nie będzie sklasyfikowanych min. 6 zawodników, klasa zostanie usunięta z rozgrywek od przyszłego sezonu.

Dla przypomnienia, temat dwusuwów był szeroko omówiony w ubiegłorocznym Komunikacie KSSM.

 

KALENDARZ MMP

Na chwilę obecną obowiązującym jest kalendarz MMP 2013  wersja nr 2 z dnia 18.02.2013 r.

 

ZAWODY FORMUŁY PRZYSZŁOŚCI W ŚLESINIE

Po raz pierwszy w historii tej konkurencji zostaną rozegrane zawody o zasięgu ogólnopolskim w randze Pucharu Polski w klasach 1 -3.

Ze względu na wczesny termin zawodów oraz wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne (zalegający na akwenach lód) dla sportu motorowodnego podjęto w drodze wyjątku decyzję o dopuszczeniu do zawodów dzieci nie mających jeszcze licencji sportowej.  Warunkiem dopuszczenia będzie okazanie zaświadczenia o odbyciu 16 godzinnego kursu i stosowne ubezpieczenie.

Powodzenie tego ważnego dla sportu motorowodnego przedsięwzięcia zależy od wielu z nas. Liczymy szczególnie na Kolegów z Okręgów śląskiego i warszawskiego posiadających już kilka lat sprzęt do FP i pewne doświadczenie w organizacji imprez regionalnych.

Informacje dotyczące imprezy można uzyskać  na stronie : http://www.gmina.slesin.pl/236/i-festiwal-sportow-wodnych-slesin-2013

LICENCJE

Odnośnie regulaminów przyznawania licencji dla zawodników nastąpiła jedna istotna  zmiana.

Nowe Rozporządzenie MSiT w sprawie uprawiania turystyki wodnej mówi, że patent sternika motorowodnego może uzyskać osoba, która ukończyła 14 rok życia.

W tej sytuacji  wszyscy ubiegający się o wydanie licencji przed ukończeniem 14 rokiem muszą odbyć obowiązkowe przeszkolenie w ilości minimum 16 godzin, które organizuje i prowadzi macierzysty Klub, lub Okręg.

Dokładnie takie same zasady obowiązują od ubiegłego roku w Formule Przyszłości.

Zaświadczenie o odbyciu wymaganego szkolenia należy dołączyć do dokumentów licencyjnych.

Zawodnicy  nie będący członkami licencjonowanych Klubów mogą brać udział w rozgrywkach MMP, wyłącznie jako niestowarzyszeni (pkt.3.01.e Regulaminu MMP 2013).

 

UBEZPIECZENIA

Sprawy związane z ubezpieczeniem zawodników nie uległy od ubiegłego roku żadnym zmianom.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art.38. pkt.1,2 Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.) każdy zawodnik biorący udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków w  sporcie.

Obowiązek ten spoczywa na klubie sportowym będącym członkiem Związku natomiast w przypadku zawodnika kadry narodowej na polskim związku sportowym.

 

SPRAWY  RÓŻNE

Jeśli chodzi o ukierunkowanie pomocy finansowej Związku dla zawodników pozostaje ona w zasadzie bez większych zmian.

W dalszym ciągu preferencje mają medaliści MŚ i ME oraz pozostali członkowie kadry narodowej w sporcie motorowodnym.

Dofinansowania z dochodów własnych Związku będą w 2013 roku bardzo ograniczone. Od połowy października 2012 roku Związek nie uzyskuje żadnych przychodów z tytułu opłat egzaminacyjnych i rejestracji łodzi.

Co prawda Rozporządzenie w sprawie uprawiania turystyki wodnej zostało już podpisane i uprawomocni się w końcu kwietnia, ale  do pierwszych egzaminów (i pieniędzy) jeszcze długa droga.

Nie zmieniły się od dwóch lat priorytety związane z dofinansowaniem zawodników biorąc pod uwagę klasy jakie reprezentują. W dalszym ciągu preferujemy dofinansowania w  klasach :  0-125, OSY400, GT-30 i F4S.

Powyższe klasy z całą pewnością zostaną utrzymane w kolejnych latach po likwidacji silników dwusuwowych.

Podjęte przez władze Związku decyzje dotyczące Formuły Przyszłości polegające na jej ograniczeniu do klas I – III (wiek do 13 lat) niestety na razie nie przyniosły spodziewanego efektu polegającego na przejściu choćby pojedynczych  zawodników do klas rozgrywanych w ramach wyścigów po obwodzie.

Regulamin UIM – wyścigi po obwodzie z każdym rokiem jest zawieszany na stronie federacji światowej coraz później. W bieżącym sezonie nastąpiło to dnia 8 kwietnia, czyli około miesiąc później niż w 2012 r.  Aktualnie Regulamin jest w trakcie weryfikacji po tłumaczeniu i jest szansa na wydrukowanie go pod koniec kwietnia. Na pewno wcześniej wersja polska będzie zawieszona na stronie związkowej.

Identycznie jak w latach ubiegłych, Kluby posiadające licencję uprawniające do udziału w rozgrywkach  sportu kwalifikowanego są zobligowane do przesłania  do biura Związku wykazu zawodników którzy będą startować w MMP 2013 - pismo, fax, e-mail. W  treści pisma należy obligatoryjnie zaznaczyć, że wszyscy zawodnicy w nim wymienieni posiadają   wykupione ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków  oraz ważne badania lekarskie. Ubezpieczenie nie dotyczy zawodników kadry narodowe, którzy posiadają polisę wykupioną przez Związek

Powyższa informacja będzie podstawą do wysłania do Klubu stosownej ilości  hologramów dla ważności licencji oraz polskiej wersji regulaminu UIM dla każdego zawodnika.

Przypominamy, że w dalszym ciągu obowiązuje zasada, że każde wystąpienie indywidualne zawodnika o przyznanie dofinansowania musi posiadać  obligatoryjnie opinię  macierzystego  Klubu – patrz „Regulamin zakupu, rejestrowania  oraz przekazywania zawodnikom sprzętu sportowego pochodzącego ze środków własnych Związku”.

Pisma  nie posiadające stosownej adnotacji nie będą rozpatrywane i odsyłane do nadawcy.

Nie będą rozpatrywane również podania zawodników reprezentujących licencjonowane Kluby sportowe, które nie opłaciły składki członkowskiej - do 30 kwietnia 2013 r.

Jeśli chodzi o wyjazdy zagraniczne zawodników nie będących w składzie kadry narodowej, związana z tym procedura pozostała taka sama  jak   w poprzednich latach :

-  na 30 dni przed terminem imprezy zawodnik składa do Związku krótkie pismo o wyrażenie zgody na konkretny wyjazd,

- do pisma załączamy następujące druki – Oświadczenie dla PZMWiNW (DRUK SM 2) oraz wypełniony druk zgłoszenia do zawodów.

W przypadku zawodników niepełnoletnich Oświadczenie musi być podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych.

Apelujemy do Klubów o terminowe zgłaszanie do startu swoich zawodników w imprezach rozgrywanych na terenie kraju. Organizatorzy twierdzą, że dyscyplina w tym temacie jest w ostatnich latach coraz gorsza.

Z poważaniem

 

 

Jerzy Kalinowski

Dyrektor Biura