archiwum     

Walne zebranie

W dniu 20 kwietnia 2013 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze Warszawskiego Okręgowego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego.

Zebranie

Podczas zebrania ustępujący Prezes WOZMWiNW kol. Andrzej Prądzyński w imieniu zarządu przedstawił sprawozdanie za ostatnią  kadencję. Rozpoczął wspomnieniem kolegów Andrzeja Tomankiewicza i Bogdana Szydlika, którzy odeszli na wieczna Zebrani uczcili ich pamięć minutą ciszy. Po czym delegaci jednomyślnie udzielili absolutorium ustępującym władzom. Następnie przystąpiono do wybory nowych władz związku na następną kadencje.

 

 

 

 

 

W wyniku głosowania na nowego prezesa wybrany został kol. Andrzej Prądzyński, a do nowego zarządu weszli:

Józef Przybył

Irmina Kempisty

Tomasz Wencel

Ryszard Kuśmierski

Krzysztof Prończuk

Piotr Szczepański

Do składu nowej komisji rewizyjnej zostali wybrani:

Michał Szatanek

Waldemar Bytner

Jacek Hencel