archiwum     

Motorowodne Mistrzostwa Warszawy 2014

REGULAMIN I ELIMINACJI OKRĘGOWYCH ZAWODÓW MOTOROWODNYCH O MISTRZOSTWO WARSZAWY 2014

R E G U L A M I N

I   ELIMINACJI

OKRĘGOWYCH ZAWODÓW MOTOROWODNYCH

O MISTRZOSTWO WARSZAWY ‘ 2014

w klasach łodzi turystycznych

ROZPOCZĘCIE SEZONU MOTOROWODNEGO WOZMWiNW

I.     ORGANIZATORZY

Warszawski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego

Ognisko TKKF „WODNIK” w Nieporęcie n. Zalewem Zegrzyńskim.

 

 1. II. MIEJSCE ZAWODÓW
  Ognisko TKKF „WODNIK”  Nieporęt n. Zalewem Zegrzyńskim.

 2. III. TERMIN ZAWODÓW i program minutowy

06.07. 2014 r. (niedziela)

I Eliminacja Motorowodnych Mistrzostw Warszawy

1030 -   przyjmowanie zawodników, odbiór techniczny sprzętu, odprawa zawodników.

1115 -   otwarcie imprezy, odprawa zawodników

1145 -   start do pierwszego biegu.
ok.     1600 - 1630 ogłoszenie wyników i zakończenie zawodów

 

BIEG

T-Struga *

T-1000

JT-250

S.W.   JET KOBIETY

T-2000

T-Open

F-F

I

1145

1200

1215

1230

1245

1300

II

1400

1415

1430

1445

1500

1515

 

 1. IV. REGULAMIN  ZAWODÓW

W zawodach mogą uczestniczyć członkowie Klubów zrzeszonych w PZMWiNW i OZMWiNW, oraz zawodnicy nie zrzeszeni pod warunkiem posiadania licencji sportowej i wniesienia opłaty startowej w wysokości 100,00zł.

 

2) Karty zgłoszenia zawodników przyjmowane będą bezpośrednio w sekretariacie zawodów w dniu imprezy /wzór karty w załączeniu/.

Zawodnicy klasy JT 250 i F-F  zgłaszają się wraz z rodzicem/opiekunem celem pomocy przy wodowaniu, wyciąganiu łodzi z wody lub tankowaniu paliwa.

3) Zawody odbędą się zgodnie z Regulaminem M.M.Warszawy  -  /dwa  biegi po trzy okrążenia po „trójkącie” plus obowiązkowe okrążenie bezpieczeństwa/ w klasach:

 • JT 250       klasa młodzieżowa /silniki do 265 cm3 /wg Regulaminu UIM
 • T-Struga    łodzie z napędem strugowodnym – silniki fiat, wartburg, itp
 • T-1000       łodzie z silnikami powyżej 500 cm3 do 1000cm3

 

 • T-2000       łodzie z silnikami powyżej 1000 cm3 do 2000cm3
 • JET            skutery wodne stojące
 • T-Open       łodzie z silnikami powyżej 2000 cm3.
 • F-F             klasa młodzieżowa  wg Regulaminu UIM

 

Klasy łodzi nie uwzględniają podziału na łodzie kabinowe i bezkabinowe. Łodzie z silni kami o mniejszej pojemności, mogą startować w klasie o większej pojemności. Ze względu na małą ilość zawodników klasy mogą być łączone decyzją Sędziego Głównego.

Minimalna ilość zawodników w klasie wynosi 3 ( trzech ),  żeby klasa w sezonie była

„otwarta”. „Otwarcie”  klasy następuje w pierwszej eliminacji.

 

4) Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest sprawdzenie łodzi przez Komisję Techniczną.

Zawodnicy muszą posiadać ważny dowód rejestracyjny łodzi,  patent motorowodny stosowny do mocy silnika,  licencję sportową oraz ubezpieczenie NW.

Zaleca się aby zawodnicy posiadali ubezpieczenie OC

5) Zawody będą ubezpieczone zbiorowo w zakresie OC i NW. Zalecane jest indywidualne ubezpieczenie zawodników AC we własnym zakresie.

 

6) W skład Kolegium Orzekającego wchodzi Przewodniczący i przedstawiciele startujących Klubów /art. 402.01  i  402.02 Regulaminu UIM/.

7) Sędziego Głównego oraz członków Komisji Sędziowskiej wyznaczy WOZMWiNW.

 

8) Komisja sędziowska będzie  każdorazowo przeprowadzać  obowiązkowe badania na obecność alkoholu zgodnie z art. 205.02 Regulaminu UIM. Nie poddanie się badaniu jest traktowane jako rezygnacja ze startu w zawodach.

 

9)  W przypadku uzyskania nagród, zostaną one wręczone przez fundatorów.

 

10) W zależności od zaistniałych okoliczności w programie Zawodów mogą nastąpić
uzupełnienia lub zmiany.

 

V.         INFORMACJE

Warszawski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego;

Warszawa, ul. Korotyńskiego 23 lok. 9

Tel. 22 465 22 27

 

 

KOMANDOR

Hubert KORZENIOWSKI

Regulamin do pobrania