archiwum     

Licencje sportowe

Warunki przedłużania licencji sportowych

Kluby posiadające licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach  prowadzonych przez PZMWiNW są proszone o przesłanie  do biura Związku listy zawodników, którzy będą startować w sezonie 2014. W  treści pisma należy obligatoryjnie zaznaczyć, że wszyscy zawodnicy w nim wymienieni posiadają  wykupione ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków  (NNW) oraz ważne badania lekarskie (lekarz medycyny sportowej, lub upoważniony przez PTMS).

Temat ubezpieczenia nie dotyczy zawodników kadry narodowej, którzy posiadają polisę wykupioną przez Związek.

Dodatkowo każdy zawodnik posiadający licencję wypełnia 2 egzemplarze druku Anti-Doping Appendix 2, który należy wysłać do biura Związku – druk jest zamieszczony na stronie internetowej Związku. Ze względów organizacyjnych byłoby najlepiej, żeby wysyłka była robiona zbiorowo przez Klub.

Bez spełnienia wszystkich powyższych warunków hologram nie zostanie wysłany.

 

Osoby ubiegające się o wydanie licencji sportową składają dokumenty jak w roku ubiegłym czyli:

- wniosek o przyznanie licencji – druk L1,

- kserokopia patentu motorowodnego i dowodu osobistego,

- oświadczenie – druk L3,

- załącznik nr 3,

- załącznik nr 2,

- druk Appendix 2 -  w 2 egzemplarzach,

- kserokopia badań lekarskich,

- osoby niepełnoletnie zgoda rodziców,

- druk przynależności do PZMWiNW (niebieska karta) podstemplowany przez Klub.

 

W związku z powyższym komunikatem PZMWiNW prosimy o dostarczanie ww. dokumentów do swoich klubów.

 

Nowy adres biura PZMWiNW: 00-691 Warszawa, ul. Nowogrodzka 40