archiwum     

Motorowodne Mistrzostwa Warszawy

II eliminacja Motorowodnych Mistrzostw Warszawy


R E G U L A M I N II  ELIMINACJI   i    FINAŁU OKRĘGOWYCH ZAWODÓW MOTOROWODNYCH

O MISTRZOSTWO WARSZAWY  2014

w klasach łodzi turystycznych

ORAZ

DZIECI I MŁODZIEŻY W  KLASIE FF

I.     ORGANIZATORZY

Warszawski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego

Ognisko TKKF „WODNIK” w Nieporęcie n. Zalewem Zegrzyńskim.

 

  1. II. MIEJSCE ZAWODÓW
    Ognisko TKKF „WODNIK”  Nieporęt n. Zalewem Zegrzyńskim.

  2. III. TERMIN ZAWODÓW i program minutowy

30.08. 2014 r. (SOBOTA)

II Eliminacja Motorowodnych Mistrzostw Warszawy

930 -   przyjmowanie zawodników, odbiór techniczny sprzętu, odprawa zawodników.

10 15 -   otwarcie imprezy, odprawa zawodników

10 45 -   start do pierwszego biegu.
ok.     1600 - 1630 ogłoszenie wyników i zakończenie zawodów

 

BIEG FF
T-Struga* T-1000
JT-250 T-Open
I 1045 1145 1155 1205 1215
II 1225 1235 1245 1255

 

Finał Motorowodnych Mistrzostw

BIEG FF
T-Struga* T-1000
JT-250 T-Open
I 1445 1305 1315 1325 1335
II 1345 1355 1405 1415

REGULAMIN  ZAWODÓW

W zawodach mogą uczestniczyć członkowie Klubów zrzeszonych w PZMWiNW i OZMWiNW, oraz zawodnicy nie zrzeszeni pod warunkiem posiadania licencji sportowej i wniesienia opłaty startowej w wysokości 100,00zł.

 

2) Karty zgłoszenia zawodników przyjmowane będą bezpośrednio w sekretariacie zawodów w dniu imprezy /wzór karty w załączeniu/.

 

Zawodnicy klasy JT 250 i F-F  zgłaszają się wraz z rodzicem/opiekunem celem pomocy przy wodowaniu, wyciąganiu łodzi z wody lub tankowaniu paliwa.

 

3) Zawody odbędą się zgodnie z Regulaminem M.M.Warszawy  -  /dwa  biegi po dwa okrążenia po „trójkącie” plus obowiązkowe okrążenie bezpieczeństwa/ w klasach:

 

  • JT 250       klasa młodzieżowa /silniki do 265 cm3 /wg Regulaminu UIM
  • T-Struga    łodzie z napędem strugowodnym – silniki fiat, wartburg, itp
  • T-1000       łodzie z silnikami powyżej 500 cm3 do 1000cm3
  • T-Open     dla łodzi z silnikami powyżej 2000 cm3.
  • F-F            klasa młodzieżowa  wg Regulaminu UIM I REGULAMINEM  ZAWODÓW WOZMWiNW

 

Klasy łodzi nie uwzględniają podziału na łodzie kabinowe i bezkabinowe.  Łodzie z silni kami o mniejszej pojemności, mogą startować w klasie o większej pojemności. Ze względu na małą ilość zawodników klasy mogą być łączone decyzją Sędziego Głównego.

 

4) Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest sprawdzenie łodzi przez Komisję Techniczną.

Zawodnicy muszą posiadać ważny dowód rejestracyjny łodzi,  patent motorowodny stosowny do mocy silnika,  licencję sportową oraz ubezpieczenie NW.

Zaleca się aby zawodnicy posiadali ubezpieczenie OC

 

5) Zawody będą ubezpieczone zbiorowo w zakresie OC i NW. Zalecane jest indywidualne ubezpieczenie zawodników AC we własnym zakresie.

 

6) W skład Kolegium Orzekającego wchodzi Przewodniczący i przedstawiciele startujących Klubów /art. 402.01  i  402.02 Regulaminu UIM/.

 

7) Sędziego Głównego oraz członków Komisji Sędziowskiej wyznaczy WOZMWiNW.

 

8) Komisja sędziowska będzie  każdorazowo przeprowadzać  obowiązkowe badania na obecność alkoholu zgodnie z art. 205.02 Regulaminu UIM. Nie poddanie się badaniu jest traktowane jako rezygnacja ze startu w zawodach.

 

9)  W przypadku uzyskania nagród, zostaną one wręczone przez fundatorów.

 

10) W zależności od zaistniałych okoliczności w programie Zawodów mogą nastąpić    
uzupełnienia lub zmiany.

 

11.   Łodzie  w klasie FF zapewnia WOZMWiNW.

 

V.         INFORMACJE

Warszawski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego;

Warszawa, ul. Korotyńskiego 23 lok. 9

Tel. 22 465 22 27

 

Do pobrania:

Mapka

Regulamin zawodów

Regulamin Formuły Przyszłości

Karta zgłoszenia zawodnika