archiwum     

Podsumowanie sezonu

Sprawozdanie pionu sportowego za sezon 2014

Pion sportowy WOZMWiNW  pracował w oparciu o opracowany roczny plan pracy,  oraz kalendarz zamierzeń z  uwzględnieniem kalendarza startów w rywalizacji sportowej w kraju i za granicą i innych przedsięwzięć PZMWiNW.

W realizacji zamierzeń pomagała komisja sportowa składająca się z przedstawicieli klubów sportowych i pracowała w składzie:

-  Sebastian Przybył - przewodniczący

-  Jacek Rogalski - członek

-  Grzegorz Stępniak - członek

-  Piotr Szczepański - członek

W okresie sprawozdawczym licencje sportowe posiadają 4 kluby sportu motorowodnego:

- TKKF WODNIK  WARSZAWA 1 zawodnik: Grzegorz Stępniak

- KW WISŁA WARSZAWA 3 zawodników: Maciej Szczepański, Aleksander Popończyk,

Adrian Wincenciak

- WKS – ZEGRZE 8  zawodników: Maciej Wojewódzki, Mateusz Wojewódzki, Agata

Sołtan, Ada Przybył, Łukasz Ciołek, Piotr Mróz,

Sebastian Sojka, Filip Wiertlewski

- WKW PTTK WARSZAWA 1  zawodnik: Michał Rogalski

Za okres sprawozdawczy w  rywalizacji sportowej  w zawodach „po obwodzie” brało udział

12 zawodników.

 

Wyniki sportowe uzyskane przez zawodników w roku 2014.

Mistrzostwa Świata:

Klasa GT-30 /Międzyrzec Podlaski /

- Mateusz Popończyk / KW WISŁA / IV    miejsce

- Agata Sołtan / WKS ZEGRZE / VII miejsce

- Łukasz Ciołek /WKS ZEGRZE / XIII miejsce

Klasa OSY 400: / Chodzież /

- \Maciej Wojewódzki / WKS ZEGRZE / XII miejsce

 

Mistrzostwa Europy:

Klasa S-550 / Ślesin /

-  Łukasz Ciołek III  miejsce

- Michał Rogalski IX  miejsce

Klasa GT-30 / Nottingham /

- Mateusz Popończyk X  miejsce

Klasa F-4S / Brodenbach /

- Ada Przybył nie zakwalifikowała się do finału

 

Mistrzostwa Polski:

Klasa GT-30 / 5 eliminacji: Ślesin, Toruń, Myślibórz, Chodzież, Skulsk /

- Agata Sołtan III miejsce

- Mateusz Wojewódki IV miejsce

- Mateusz Popończyk V miejsce

-  Łukasz Ciołek VII  miejsce

Klasa S-550 / 4 eliminacje: Toruń, Myślibórz, Chodzież, Skulsk /

- Łukasz Ciołek II  miejsce

- Michał Rogalski IV  miejsce

 

Klasa JT-250 / 5 eliminacji: Ślesin, Toruń, Chodzież, Międzyrzec Podlaski, Skulsk /

-  Filip Wiertlewski  III  miejsce

-  Sebastian Sojka  IV  miejsce

-  Maciej Szczepański V  miejsce

Klasa OSY-400 / 5 eliminacji: Ślesin, Toruń, Myślibórz, Międzyrzec Podlaski, Skulsk /

-  Maciej Wojewódzki  II  miejsce

-  Stępniak Grzegorz V  miejsce

-  Piotr Mróz VII  miejsce

 

Klasyfikacja drużynowa Mistrzostw Polski / kluby zrzeszone w WOZMWiNW /

-  WKS – Zegrze I  miejsce

-  KW - Wisła IX  miejsce

-  WKW PTTK - Warszawa X  miejsce

-  TKKF WODNIK – Warszawa XII miejsce

 

 

Zawodnicy  ( zawodnik i 1 mechanik ) biorący udział w eliminacjach Mistrzostw Polski, oraz biorący udział w rywalizacji międzynarodowej na terenie Polski otrzymywali częściowy zwrot kosztów za przejazdy, oraz ryczałty za diety i zakwaterowanie.

Rozliczenia finansowe wyjazdów znajdują się w dokumentacji WOZMWiNW.

W miarę możliwości finansowych i potrzeb dokonywano zakupu sprzętu oraz wyposażenia zawodników.

 

Wyniki sportowe zawodników klasy FF:

5 lipca 2014 roku przeprowadzono zawody eliminacyjne do Mistrzostw Świata i Europy poprzedzone 6 dniowym zgrupowaniem.

W w/w zawodach udział wzięło 12 zawodników w  trzech klasach.

Do wyjazdu na mistrzostwa zakwalifikowali się:

Klasa I

-  Marta Bonder

-  Maria Kalina

Klasa II

-  Wiktoria Misiak

-  Jakub Skrzypek

Klasa III

-  Patryk Bonder

-  Mateusz Misiak.

 

Mistrzostwa Europy  FF / Duisburg 24 – 27.07. 2014 / wyniki:

Klasa I

-  Marta Bonder X   miejsce

-  Maria Kalina XI  miejsce

Klasa II

-  Jakub Skrzypek VII  miejsce

-  Wiktoria Misiak X   miejsce

Klasa III

-  Patryk Bonder I    miejsce

-  Mateusz Misiak VII  miejsce

Mistrzostwa Świata FF / Duisburg 24 – 27.07.2014 / wyniki:

Klasa I

-  Maria Kalina VII  miejsce

-  Marta Bonder XI   miejsce

Klasa II

-  Wiktoria Misiak VIII  miejsce

-  Jakub Skrzypek IX   miejsce

Klasa III

-  Mateusz Misiak V  miejsce

-  Patryk Bonder VI  miejsce

 

Motorowodne Mistrzostwa Warszawy:

Zgodnie z kalendarzem imprez przeprowadzono dwie eliminacje Motorowodnych Mistrzostw Warszawy / 6 lipiec i 30 sierpień / na Jeziorze Zegrzyńskim.

Gospodarzem zawodów był klub TKKF WODNIK WARSZAWA

Końcowe wyniki po dwóch eliminacjach:

Klasa T-OPEN

-  Piotr Molenda  /Wisła/ I  miejsce,

-  Hubert Korzeniowski  / Wodnik / II  miejsce

-  Janusz Nowak  / Wodnik / III  miejsce

-  Artur Cecot  / wodnik / IV  miejsce

-  Marek Dąbrowski  /Wodnik/ V  miejsce

Klasa T-STRUGA

-  Artur Laskowski  / Wodnik / I  miejsce

-  Tadeusz Bogucki  / Wodnik / II  miejsce

-  Edward Laskowski  / Wodnik / III  miejsce

-  Jerzy Rokicki  / Wodnik / IV  miejsce

Klasa T-1000

-  Zbigniew Gozdan  / Wodnik / I  miejsce

-  Łukasz Dobrosz  / Wodnik / II miejsce

-  Tomasz Wencel  / Wodnik / III  miejsce

Klasa JT-250

-  Maciej Szczepański  / Wisła / I  miejsce

-  Jakub Mróz  / Beskid Chełmiec  / II miejsce

-  Filip Wiertlewski  / WKS-Zegrze / III miejsce

 

Klasyfikacja drużynowa:

-  TKKW WODNIK WARSZAWA I  miejsce

-  KW WISŁA WARSZAWA II  miejsce

-  BESKID CHEŁMIEC III miejsce

-  WKS ZEGRZE IV miejsce

 

Wyniki indywidualne klasy FF po dwóch eliminacjach:

Klasa I

-  Marta Bonder I  miejsce

-  Marta Kalina II  miejsce

Klasa II

-  Wiktoria Misiak I  miejsce

-  Aleksandra Wyganowska II  miejsce

-  Jakub Skrzypek III  miejsce

-  Antoni Kalisz IV  miejsce

Klasa III

- Mateusz Misiak I  miejsce

- Patryk Bonder II  miejsce

- Hubert Korzeniowski III  miejsce

- Maks Jamiec IV  miejsce

- Maciej Borkowski V  miejsce

- Jakub Mróz VI  miejsce

- Anna Mróz VII  miejsce

- Monika Studzińska VIII  miejsce

- Dominika Łęgowska IX  miejsce

 

Pion sportowy dziękuje zawodnikom  klubów sportowych zrzeszonych w Warszawskim Okręgowym Związku Motorowodnym i NW za udział rywalizacji sportowej krajowej i międzynarodowej.

Gratulujemy uzyskanych wyników sportowych.

Dziękujemy również działaczom  klubowym, opiekunom, mechanikom, kadrze instruktorskiej.