archiwum     

Walne zgromadzenie delagatów 2015

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21.03.2015r. o godz. 10:30 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze WOZMWiNW.

Zebranie odbędzie się w siedzibie Międzyszkolnego Ośrodeka Sportowego Nr 2, Warszawa, ul. Wał Miedzeszyński 397.

Porządek obrad

1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów WOZMWiNW.

2. Powołanie Prezydium Zebrania i wybór Przewodniczącego Obrad.

3. Zatwierdzenie porządku obrad i regulaminu obrad.

4. Wybór Komisji:

  • Mandatowej - 3 osoby
  • Wnioskowej - 3 osoby

5. Sprawozdanie Prezesa WOZMWiNW z działalności za okres 2013 - 2014

6. Dyskusja nad sprawozdaniem i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

7. Przyjęcie Sprawozdań w drodze głosowania.

8. Informacja o Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym PZMWiNW

9. Wolne wnioski.

10. Przyjęcie Uchwały Zebrania.

11. Zakończenie Zebrania.

 

Do pobrania:

1)       Regulamin Obrad

2)       Upoważnienie dla delagata