archiwum     

Sprawozdanie

SPRAWOZDANIE PIONU SPORTOWEGO WOZMWINW za lata 2013 –2014

Pion sportowy Warszawskiego Okręgowego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego

realizował przedsięwzięcia w oparciu o kalendarze startów zawodników sportu motorowodnego i narciarstwa Wodnego w rywalizacji sportowej krajowej i międzynarodowej, oraz inne zamierzenia szkoleniowo-treningowe, jak również  utrzymania sprzętu w stanie technicznym umożliwiającym udział w zawodach.

Realizację zadań stojących przed pionem  sportowym wspomagała komisja sportowa składająca się z przedstawicieli klubów posiadających licencje sportowe biorących udział w rywalizacji sportowej i pracowała w składzie:

-  Sebastian Przybył - przewodniczący,

-  Jacek Rogalski - członek,

-  Grzegorz Stępniak  - członek,

-  Piotr Szczepański  - członek.

Komisja sportowa zajmowała się również stwarzaniem warunków do treningów na wodzie.

Ponadto zbierała i przedstawiała wnioski  o zakup sprzętu oraz wyposażenia zawodników.

W okresie sprawozdawczym licencje sportowe posiadały cztery kluby sportu motorowodnego.

-  TKKF WODNIK WARSZAWA

-  KW WISŁA WARSZAWA

-  WKS ZEGRZE

-  WKW PTTK WARSZAWA

Zawodnicy WOZMWiNW skupieni  w wymienionych klubach startowali w imprezach sportowych przewidzianych w kalendarzach PZMWiNW i UIM:

-  Mistrzostwach Świata,

-  Pucharze Świata kl. JT-250,

-  Mistrzostwach Europy,

-  Eliminacjach Mistrzostw Polski / również obsadzie międzynarodowej /.

 

Zawodnicy skupieni w WOZMWiNW

Lp.

Klub

Zawodnicy

Rok 2013

Rok 2014

1.

TKKF WODNIK

Grzegorz Stępniak

Grzegorz Stępniak

2.

KW WISŁA

Paweł Szczepański

----------------------

 

 

Maciej Szczepański

Maciej Szczepański

 

 

Mateusz Popończyk

Mateusz Popończyk

 

 

Adrian Wincenciak

Adrian Wincenciak

3.

WKS ZEGRZE

Agata Sołtan

Agata Sołtan

 

 

Sebastian Sojka

Sebastian Sojka

 

 

Ada Przybył

Ada Przybył

 

 

Daria Przybył

----------------------

 

 

Filip Wiertlewski

Filip Wiertlewski

 

 

Kamil Czernecki

----------------------

 

 

Łukasz Ciołek

Łukasz Cioek

 

 

Maciej Wojewódzki

Maciej Wojewódzki

 

 

Mateusz Wojewodzki

Mateusz Wojewódzki

4.

 

-----------------------

Piotr Mróz

 

WKW PTTK

Michał Rogalski

Michał Rogalski

Klasy sportowe, w których startowali zawodnicy skupieni w klubach WOZMWiNW.


Klasyfikacja drużynowa Mistrzostw Polski

Klub

Zajęte miejsce

Rok 2013

Rok 2014

WKS-ZEGRZE

I

I

KW-WISŁA

IV

IX

WKW PTTK

X

X

TKKF WODNIK

XII

XII

Puchar Świata

 

W roku 2013 odbyły się zawody klasy  JT-250 o Puchar Świata.

Zawodnicy startujący w klubach zrzeszonych w WOZMWiNW zajęli miejsca:

-  Grzegorz Stępniak  X  miejsce

-  Sebastian Sojka  XIII  miejsce

-  Maciej Szczepański  XIV  miejsce

Inne

Zawodnicy / zawodnik i jeden mechanik /biorący udział w eliminacjach Mistrzostw Polski, oraz rywalizacji międzynarodowej w kraju otrzymywali częściowy zwrot kosztów przejazdu.

WOZMWiNW ponosił również koszty diet i ryczałtów za zakwaterowanie.

W miarę możliwości finansowych i potrzeb zawodników dokonywano zakupu sprzętu oraz wyposażenia.

W związku z likwidacją klasy JT-250 WOZMWiNW włączył się do tworzenia przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego klasy GT-15, w której ścigać się będą dzieci i młodzież w wieku 10 – 16 lat. W tym celu dokonano zakupu 2 silników do w/w klasy.

 

Formuła FF

W okresie sprawozdawczym Zarząd kontynuował pracę z dziećmi w klasie FF / Formule Przyszłości /

Corocznie organizowane są treningi i zgrupowania kończące się zawodami eliminacyjnymi, skąd najlepsi zawodnicy reprezentują Polskę w Mistrzostwach Świata i Europy.

W roku 2014 do Mistrzostw Świata i Europy zakwalifikowali się zawodnicy:

Klasa  I / wiek zawodnika 8 – 9 lat /:

-  Marta Bonder,

-  Maria Kalina.

Klasa  II / wiek zawodnika 10 – 11 lat /:

-  Wiktoria Misiak,

-  Jakub Skrzypek.

Klasa  III / wiek zawodnika 12 – 13 lat /:

-  Patryk Bonder,

-  Mateusz Misiak.

Mistrzostwa obyły się w dniach 27 – 27 lipca 2014 roku. Gospodarzem była miejscowość Duisburg      w Niemczech.

 

Wyniki  polskich zawodników:

Mistrzostwa Świata.

Klasa I

-  Maria Kalina           VII  miejsce

-  Marta Bonder        XI   miejsce

 

 

Klasa II

-  Wiktoria Misiak     VIII   miejsce

-  Jakub Skrzypek       IX    miejsce

Klasa III

-  Mateusz Misiak      V     miejsce

-  Patryk Bonder        VI    miejsce

 

Mistrzostwa Europy.

Klasa I

-  Marta Bonder         X  miejsce

-  Maria Kalina           XI  miejsce

Klasa II

-  Jakub Skrzypek      VII  miejsce

-  Wiktoria Misiak        X  miejsce

Klasa III

- Patryk Bonder I  miejsce    MISTRZ EUROPY !

-  Mateusz Misiak      VII miejsce

 

Motorowodne Mistrzostwa Warszawy

 

Wzorem lat ubiegłych w okresie sprawozdawczym zarząd WOZMWiNW organizował eliminacje Motorowodnych Mistrzostw Warszawy łodzi turystycznych.  Do zawodów włączono również wyścigi klasy JT-250 I FF,  celem była promocja wyczynowego sportu motorowodnego.

 

Wyniki końcowe Motorowodnych Mistrzostw Warszawy za okres sprawozdawczy 2013 – 2014.

Klasa T-OPEN

Imię i Nazwisko

Przynależność klubowa

Zajęte miejsca

2013 r.

2014 r.

Piotr Molenda

KW WISŁA WARSZAWA

I

I

Hubert Korzeniowski

TKKF WODNIK WARSZAWA

II

II

Artur Cecot

TKKF WODNIK WARSZAWA

III

IV

Michał Galczewski

WKW PTTK WARSZAWA

IV

-----

Daniel Lech

TKKF WODNIK WARSZAWA

V

-----

Janusz Nowak

TKKF WODNIK WARSZAWA

VI

III

Zbigniew Galczewski

WKW PTTK WARSZAWA

VII

-----

Marek Dąbrowski

TKKF WODNIK WARSZAWA

-----

V

Klasa T-STRUGA

Edward Laskowski

TKKF WODNIK WARSZAWA

I

III

Jerzy Rokicki

TKKF WODNIK WARSZAWA

II

IV

Tadeusz Bogucki

TKKF WODNIK WARSZAWA

III

II

Artur Laskowski

TKKF WODNIK WARSZAWA

IV

I

Klasa T-1000

Zbigniew Gozdan

TKKF WODNIK WARSZAWA

I

I

Janusz Missol

WKS ZEGRZE

II

-----

Łukasz Dobrosz

TKKF WODNIK WARSZAWA

III

II

Tomasz Wencel

TKKF WODNIK WARSZAWA

-----

III

Klasa JT-250 „A”

Grzegorz Stępniak

TKKF WODNIK WARSZAWA

I

-----

Filip Wiertlewski

WKS ZEGRZE

II

III

Maciej Szczepański

KW WISŁA WARSZAWA

III

I

Jakub Mróz

BESKID CHEŁMIEC

-----

II

Klasa JT-250 „B”

Jakub Mróz

NOWOSĄDECKI KM

I

-----

Anna Mróz

NOWOSĄDECKI KM

II

-----

Monika Bańkowska

NOWOSĄDECKI KM

III

-----

 

Wyniki indywidualne zawodników  FF

Klasa I

Imię i Nazwisko

Przynależność

Zajęte miejsca

2013 r.

2014 r.

Marta Bonder

WOZMWiNW

I

I

Wiktor Misiak

WOZMWiNW

II

-----

Jakub Skrzypek

WOZMWiNW

III

-----

Sylwia Nowak

WOZMWiNW

IV

-----

Marta Kalina

WOZMWiNW

-----

II

Klasa II

Wiktoria Misiak

WOZMWiNW

-----

I

Aleksandra Wyganowska

WOZMWiNW

-----

II

Jakub Skrzypek

WOZMWiNW

-----

III

Antoni Kalisz

BESKID CHEŁMIEC

-----

IV

Klasa III

Patryk Bonder

WOZMWiNW

I

II

Hubert Komaszewski

WOZMWiNW

II

III

Mateusz Misiak

WOZMWiNW

III

I

Maksymilian Joniec

PWZMWiNW

-----

IV

Maciej Borkowski

PWZMWiNW

-----

V

Jakub Mróz

BESKID CHEŁMIEC

-----

VI

Anna Mróz

BESKI CHEŁMIEC

-----

VII

Monika Studzińska

PWZMWiNW

-----

VIII

Dominika Łęgowska

PWZMWiNW

-----

IX

 

 

 

 

 

Klasyfikacja drużynowa Mistrzostw Warszawy:

 

 

Nazwa klubu

Zajęte miejsca w latach

2013

2014

TKKF WODNIK WARSZAWA

I

I

WKS ZEGRZE

II

IV

KW WISŁA WARSZAWA

III

II

WKW PTTK WARSZAWA

IV

-----

NOWOSADECKI KM

V

-----

BESKID CHEŁMIEC

-----

III

 

Zakończenie.

Mijającą połowę kadencji WOZMiNW w pionie sportu motorowodnego należy uznać za udaną.

Zawodnicy skupieni w klubach Okręgu brali udział w wszystkich liczących się zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej. Zdobyli 11 medali Mistrzostw Polski. Nasz najwybitniejszy zawodnik Łukasz Ciołek zdobył dwa medale Mistrzostw Europy w klasie S-550. Godny podkreślenia jest wynik Mateusza Popończyka. Ten bardzo młody zawodnik stawiający pierwsze kroki w klasie   GT-30 podczas Mistrzostw Świata zajął miejsce tuż za podium.

Pierwszego miejsca w klasyfikacji drużynowej Mistrzostw Polski corocznie broni WKS-Zegrze.

W okresie sprawozdawczym nie było problemów natury dyscyplinarnej wśród zawodników.

Za  wolę walki, osiągnięte wyniki, dyscyplinę wszystkim zawodnikom składamy serdeczne podziękowania. Oddzielne podziękowania dla mechaników, opiekunów i kadry instruktorskiej.

Gorące podziękowania i gratulacje należą się Patrykowi Bonderowi za zdobycie tytułu mistrza Europy

w klasie FF.

Martwi ubywająca każdego roku ilość zawodników w wyścigach po obwodzie. Częściowo powodem jest wycofanie przez UIM z rywalizacji sportowej klas T-400 i JT-250. Głównym powodem jest jednak „mizeria” finansowa w klubach i zmniejszające się wpływy pieniędzy do WOZMWiNW .

Powodem są zmiany w przepisach dotyczących szkoleń i egzaminów na patenty i licencje motorowodne.

Kilku zawodników podjęło również decyzje o zakończeniu kariery sportowej.

Tracimy również z pola widzenia zawodników, którzy zakończyli starty w FF. Do tej pory z FF nie pozyskaliśmy ani jednego zawodnika do wyścigów po obwodzie.

Pion sportowy WOZMWiNW pragnie serdecznie podziękować Zarządowi Okręgu oraz zarządom i działaczom klubów za współpracę, pomoc i wsparcie w realizacji zamierzeń sportowych.

Do nowych zwycięstw.

 

 

 

Wiceprezes ds. Sportu

Przybył Józef