archiwum     

Walne zgromadzenie

W dniu 21.03.2015 roku w Warszawa odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów WOZMWiNW.

Zebranie

 

 

Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów WOZMWiNW  odbyło się 21.03.2015 w MOS Nr 2 na wale Miedzeszyńskim w Warszawie w drugim terminie tj. o godz. 11:00.

Zebranie otworzył Prezes Zarządu okręgu kol. Andrzej Prądzyński.

Przewodniczącym Zebrania został wybrany Wiceprezes ds. Organizacyjnych kol. Tomasz Wencel.

- Prezes Andrzej Prądzyński przedstawił zebranym Sprawozdanie z działalności Związku Motorowodnego za dwa lata tj. 2013 i 2014.

- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił Delegatom Sprawozdanie KR za lata 2013 i 2014, podsumowujące pozytywnie działalność Zarządu w okresie sprawozdawczymi Postawił wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium za miniony okres.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

- Na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze do PZMWiNW zostali wybrani delegaci:    Andrzej Prądzyński, Krzysztof Krzemiński i Waldemar Bytner

- Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym odznaczeni zostali Brązową Odznaką  Honorową WOZMWiNW:

* Patryk Bonder - zawodnik Formuły Przyszłości – Mistrz Europy 2014

* Paweł Komaszewski – koordynator działań w klasie Formuła Przyszłości, zaangażowany

w sprawy sportowe,

* Aleksander Popończyk – mechanik, współpracujący, zaangażowany w sprawy sportowe.