archiwum     

Walne Zgromadzenie Delegatów PZMWiNW

Delegaci PZMWiNW wybrali nowe władze Związku.

 

Podczas obrad w Warszawie, Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego wybrało nowe władze Związku. Prezesem został Pan Andrzej Marcinkowski, który pełnił tą funkcję także w ostatniej kadencji.

Zgodnie ze statutem Związku, Delegaci wybrali siedemnastoosobowy Zarząd na czteroletnią kadencję, który ukonstytuował się w następującym składzie:

Andrzej Marcinkowski – Prezes
Zdzisław Kasprzak – Wiceprezes ds. Administracyjno-Finansowych
Józef Przybył – Wiceprezes ds. Sportu Motorowodnego
Wiesław Kurnik – Wiceprezes ds. Narciarstwa Wodnego
Franciszek Haber – Wiceprezes ds. Śródlądowych
Zenon Jasik – Wiceprezes ds. Morskich
Paweł Szabelewski – Sekretarz Generalny
Lech Gajewski, Aleksandra Janik, Wiesław Jeruć, Jerzy Kalinowski, Michał Kamiński, Maciej Krzywiński, Piotr Misztak, Tomasz Naorniakowski, Andrzej Prądzyński i Jarosław Świerczyński - członkowie Zarządu.

Wcześniej, podczas  obrad Walnego Zgromadzenia Delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Modnego.