archiwum     

Zlot Integracyjny Wolica 2015

OTWARTY MOTOROWODNY ZLOT INTEGRACYJNY „WOLICA 2015 - 50-lecie JKPW”

 

 REGULAMIN

 

I   Organizatorzy

 • Jacht Klub Politechniki Warszawskiej przy udziale Warszawski ego Okręgowego  Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego

 

II  Termin Zlotu

 1. Spływ uczestników Zlotu do przystani Jacht Klubu PW na rzece Rządzy  w dniu 13 czerwca 2015r do godz. 8.00
 2. Oficjalne otwarcie imprezy o godz.13.00
 3. Amatorskie regaty żaglowych łodzi turystycznych
 4. Występy artystyczne, szanty, grill, konkursy i zabawa.
 5. Zakończenie Zlotu  14 czerwca 2015r.

 

III  Cel Zlotu

 • Popularyzacja rekreacji i wypoczynku na wodzie

 

IV  Zgłoszenia i warunki uczestnictwa

 • Udział w Zlocie brać mogą członkowie JK PW oraz Klubów zrzeszonych w WOZMWiNW oraz żeglarze.
 • Uczestniczące w Zlocie łodzie muszą być wyposażone w sprzęt zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Sternicy łodzi ponoszą przez cały czas trwania Zlotu pełną odpowiedzialność za stan techniczny swojego sprzętu oraz za bezpieczeństwo, życie i stan zdrowotny własny i załogi.
 • Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne wypadki, szkody lub straty powstałe w czasie Zlotu. Na czas koncentracji Zlotu w dniach 13-14 czerwca uczestnicy będą ubezpieczeni od OC przez organizatora.

 

                                                                    Komandor Zlotu

                                                               

                                                               / - /    Mirosław Karbowski

 

Do pobrania regulamin.doc