archiwum     

Sprawozdanie WOZMWiMW za rok 2015

SPRAWOZDANIE PIONU SPORTOWEGO WOZMWiNW za rok 2015.

Pion sportowy zajmował się szeroko rozumianym  sportem motorowodnym, szkoleniem i pozyskiwaniem zawodników.

Pracował w oparciu  o kalendarz zamierzeń  szkoleniowych oraz startów  zawodników w rywalizacji krajowej i międzynarodowej. 

W realizacji zamierzeń  czynny udział brała   komisja sportowa składająca się z przedstawicieli klubów sportowych i pracowała w składzie:

   -  przewodniczący: Sebastian Przybył

   -  członkowie:        Jacek Rogalski

                               Grzegorz Stępniak

                               Piotr Szczepański

Od kwietnia 2015 r. Zawodnicy rozpoczęli przygotowania do sezonu sportowego poprzez prace przy sprzęcie i treningi na wodzie.

          W dniach 30.04 – 03.05.2015 r. odbyło się zgrupowanie przyszłych zawodników klasy GT-15, co umożliwiło wystawienie naszych zawodników do udziału w eliminacjach Międzynarodowych Mistrzostw Polski / Gabriela Lempert, Jakub Komaszewski, Patryk Bonder /

          W okresie sprawozdawczym  w rywalizacji sportowej  brali udział   zawodnicy skupieni w trzech klubach sportowych:

   -  TKKF WODNIK WARSZAWA  1 zawodnik:         

Grzegorz Stępniak / kl. OSY-400 /

 

   -  KW WISŁA WARSZAWA  4 zawodników:   

Mateusz Dankowski / kl. F-4 /

Mateusz Popończyk / kl. GT-30 /

Maciej Szczepański / kl. GT-30 /

Adrian Wincenciak / kl. GT-30 /

 

   -  WKS-ZEGRZE                           9 zawodników:   

Łukasz Ciołek / kl. F-4, S-550 /

Maciej Wojewódzki / kl. F-4, OSY-400 /

Sebastian Przybył / kl. F-4 /

Mateusz Wojewódzki / kl. GT-30 /

Agata Sołtan / kl. GT-30 /

Katarzyna Ciołek / kl. GT-30 /

Sebastian Sojka / kl. OSY-400

Jakub Rochnowski / kl. GT-15 /

Gabriela Lempert / kl. GT-15 /

 

Wyniki uzyskane przez zawodników sportu motorowodnego w roku 2015.

 

Mistrzostwa Świata:

   Klasa F-4:  Łukasz Ciołek                XXXII  miejsce

   Klasa GT-30: Mateusz Popończyk        XII  miejsce

 

Mistrzostwa Europy:

   Klasa  S-550: Łukasz Ciołek  III  miejsce

   Klasa   F-4:

Mateusz Dankowski XII  miejsce

Maciej Wojewódzki XIII  miejsce

Łukasz Ciołek  XVI  miejsce

 

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski:

   Klasa  F-4:

Mateusz Dankowski  I  miejsce

Łukasz Ciołek  III  miejsce

Maciej Wojewódzki IV  miejsce

Sebastian Przybył V  miejsce

   Klasa GT-30:

Mateusz Wojewódzki II  miejsce

Agata Sołtan  III  miejsce

Mateusz Popończyk  V  miejsce

Maciej Szczepański  VII  miejsce                        

Adrian Wincenciak IX  miejsce

Katarzyna Ciołek X  miejsce

   Klasa OSY-400:                     

Grzegorz Stępniak  III  miejsce

Sebastian Sojka V  miejsce

Maciej Wojewódzki VI  miejsce

   Klasa GT-15:                        

Jakub Rochnowski I  miejsce

Gabriela Lempert V  miejsce

                                                   

Klasyfikacja drużynowa Mistrzostw Polski:              

WKS-ZEGRZE  I  miejsce

KW WISŁA WARSZAWA V  miejsce

TKKF WODNIK WARSZAWA X  miejsce                                                                      

 

 

          Zawodnicy / zawodnik i mechanik / biorący udział w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski, oraz biorący udział w rywalizacji międzynarodowej na terenie Polski otrzymywali zwrot kosztów  przejazdów jak również ryczałty za diety i zakwaterowanie.

W miarę potrzeb i możliwości finansowych dokonywano zakupu sprzętu oraz wyposażenia zawodników.

Rozliczenia finansowe wyjazdów na zawody i zakupów  w dokumentacji WOZMWiNW.

 

Klasa FF        

Zawodnicy klasy FF rozpoczęli cotygodniowe treningi w miesiącu czerwcu. Opiekunem grupy był kol. Paweł Komaszewski. Szkoleniem objęci byli zawodnicy w wieku 8 – 13 lat.

W terminie od 28 czerwca do 4 lipca odbyło się zgrupowanie zawodników zakończone zawodami eliminacyjnymi do mistrzostw Świata i Europy.

W zgrupowaniu uczestniczyło 11 zawodników:

   -  Maria Kalina,

   -  Zuzanna Deptuła,

   -  Gabriela Bonder,

   -  Marta Bonder,

   -  Gracjan Zieliński

   -  Monika Lempert,

   -  Gabriela Lempert,

   -  Wiktoria Misiak,

   -  Olga Wyganowska,

   -  Kacper Orzechowski,

   -  Jakub Skrzypek.

Przeprowadzone w dniu 3 lipca zawody eliminacyjne wyłoniły reprezentację Polski na mistrzostwa Świata i Europy.

Klasa I  / zawodnicy w wieku 8 – 9 lat /:

   -   Monika Lempert,

   -  Gabriela Bonder.

Klasa II  / zawodnicy w wieku 10 – 11 lat /:

   -  Wiktoria Misiak,

   -  Jakub Skrzypek

Mistrzostwa Świata i Europy kl. FF odbyły się w miejscowości Stresa / Włochy / w dniach                 31.07 – 02.08.2015 r.

 

 

Wyniki Mistrzostw Europy FF.

   Klasa I:

   -  Gabriela Bonder  VII   miejsce

   -  Monika Lempert  VIII  miejsce

   Klasa II:

   -  Jakub Skrzypek  VIII  miejsce

   -  Wiktoria Misiak  XI    miejsce

   Klasa IV:

   -  Mateusz Misiak II    miejsce

   -  Patryk Bonder VII  miejsce

 

Wyniki Mistrzostw Świata FF.

      Klasa I:

   -  Monika Lempert  VIII  miejsce

   -  Gabriela Bonder XII   miejsce

   Klasa II:

   -  Wiktoria Misiak  IX  miejsce

   -  Jakub Skrzypek XV  miejsce

   Klasa IV:

   -  Patryk Bonder  II  miejsce

   -  Mateusz Misiak IV  miejsce

Zawodnicy  FF klasy IV wyjechali na mistrzostwa Europy i Świata indywidualnie.

 

WOZMWiNW w 2015 roku był organizatorem Motorowodnych Mistrzostw Warszawy łodzi turystycznych.

Przeprowadzono dwie eliminacje.

Wyniki po dwóch eliminacjach:

   Klasa T.STRUGA:

   -  I     miejsce  -  Marek Dąbrowski      / TKKF WODNIK /

   -  II    miejsce -   Jerzy Rokicki                / TKKF WODNIK /

   -  III   miejsce -   Tadeusz Bogucki         / TKKF WODNIK /

   -  IV   miejsce -   Artur Laskowski         / TKKF WODNIK /

   -  V   miejsce -   Edward Laskowski      / TKKF WODNIK /

 

Klasa T-1000

   -  I    miejsce -   Zbigniew Gozdan        / TKKF WODNIK /

   -  II   miejsce -   Łukasz Dobrosz           / TKKF WODNIK /

   -  III  miejsce -   Piotr Wencel               / TKKF WODNIK /

Klasa T-OPEN

   -  I    miejsce -   Hubert Korzeniowski   / TKKF WODNIK /

   -  II   miejsce -   Janusz Nowak               / TKKF WODNIK /

   -  III  miejsce -   Piotr Chyziak                 / TKKF WODNIK /

   -  IV  miejsce -   Piotr Gowin                  / TKKF WODNIK /

   -  V   miejsce -   Daniel Lech                   / TKKF WODNIK /

   -  VI  miejsce -   Krzysztof Gładki           / TKKF WODNIK /

 

MISTRZOSTWA MISTRZOSTW WARSZAWY FF

    Klasa I

   -  I    miejsce -     Monika Lempert

   -  II   miejsce -     Kacper Orzechowski

   -  III  miejsce -     Gabriela Bonder

   -  IV  miejsce -     Gracjan Zieliński               

   Klasa II

   -  I     miejsce -     Jakub Skrzypek

   -  II    miejsce -     Wiktoria Misiak

   -  III   miejsce -     Gabriela Lempert

   -  IV   miejsce -     Marta Bonder                          

   -  V    miejsce -     Maria Kalina

   -  VI   miejsce -     Aleksandra Wyganowska

   -  VII  miejsce-     Zuzanna Deptuła

   Klasa III

   -  III    miejsce -    Mateusz Misiak  

   -  VI    miejsce -    Hubert Komaszewski

 

ZAKOŃCZENIE

Pion sportowy WOZMWiNW dziękuje zawodnikom klubów sportowych zrzeszonych w Okręgu  za udział w rywalizacji sportowej na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Dziękuje za propagowanie sportu motorowodnego przez zawodników i działaczy sportowych. Dziękuje również pasjonatom, działaczom  klubowym, kadrze instruktorskiej, mechanikom i opiekunom oraz wszystkim, którym na sercu leży dobro sportu motorowodnego.

          Wg  naszej oceny wyczerpała się formuła zawodów o Mistrzostwo Warszawy Łodzi Turystycznych w dotychczasowej formie.

 

                                                                                                            WICEPREZES   DS. SPORTU

                                                                                                                     Józef Przybył