archiwum     

Zawody Motorowodne

I ELIMINACJE OTWARTYCH ZAWODÓW MOTOROWODNYCH O MISTRZOSTWO WARSZAWY 2016 w FORMULE PRZYSZŁOŚCI i w klasach łodzi turystycznych.

R E G U L A M I N

 

I   ELIMINACJI 

 

 OTWARTYCH  ZAWODÓW MOTOROWODNYCH

O MISTRZOSTWO WARSZAWY ‘ 2016

w FORMULE PRZYSZŁOŚCI

 i w klasach łodzi turystycznych

                                       

 

 

I.     ORGANIZATORZY

  Warszawski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego

  Ognisko TKKF „WODNIK” w Nieporęcie n. Zalewem Zegrzyńskim.

 

  1. II.     MIEJSCE ZAWODÓW
      Ognisko TKKF „WODNIK”  Nieporęt n. Zalewem Zegrzyńskim.

  2. III.     TERMIN ZAWODÓW i program minutowy

                                   05.06. 2016 r. (niedziela)

                            I    Eliminacja Otwartych Zawodów Motorowodnych o Mistrzostwo Warszawy

          1100  -   przyjmowanie zawodników, odbiór techniczny sprzętu, odprawa zawodników.

          1145  -   otwarcie imprezy, odprawa zawodników

          1200  -   start do pierwszego biegu FF – ( II  KWALIFIKACJA do M. Ś. F-F)

           1400  -   start do pierwszego biegu w klasach łodzi turystycznych.
ok.     1600  - 1630  ogłoszenie wyników i zakończenie zawodów

 

 

BIEG

T-Struga *

 

JT-250

GT 15

T-1000

 T-Open

I

1400

1410

1420

1430

II

1440

1450

1500

1510

  

 

 

 

  1. IV.      REGULAMIN  ZAWODÓW

 

W zawodach mogą uczestniczyć członkowie Klubów zrzeszonych w PZMWiNW i OZMWiNW, oraz zawodnicy nie zrzeszeni pod warunkiem posiadania licencji sportowej i wniesienia opłaty startowej w wysokości 100,00zł.

 

2) Karty zgłoszenia zawodników przyjmowane będą bezpośrednio w sekretariacie zawodów w dniu imprezy /wzór karty w załączeniu/.

    Zawodnicy klasy JT 250 i GT 15  zgłaszają się wraz z rodzicem/opiekunem celem pomocy przy wodowaniu, wyciąganiu łodzi z wody lub tankowaniu paliwa.

    Zawodnicy klasy F-F  zgłaszają się wraz z rodzicem/opiekunem

 

3) Zawody  w klasach turystycznych odbędą się zgodnie z Regulaminem M.M.Warszawy  -  /dwa  biegi po dwa okrążenia po „trójkącie” plus obowiązkowe okrążenie bezpieczeństwa/ w klasach:

  • FF  wg Regulaminu UIM i Regulaminu Zawodów Kwalifikacyjnych
  • JT 250 / GT 15    klasy  młodzieżowa wg Regulaminu UIM
  • T-Struga    łodzie z napędem strugowodnym – silniki fiat, wartburg, itp
  • T-1000       łodzie z silnikami powyżej 500 cm3 do 1000cm3
  • T-Open       łodzie z silnikami powyżej 2000 cm3.

      

Klasy łodzi nie uwzględniają podziału na łodzie kabinowe i bezkabinowe. Łodzie z silni- kami o mniejszej pojemności, mogą startować w klasie o większej pojemności. Ze względu na małą ilość zawodników klasy mogą być łączone decyzją Sędziego Głównego.

        Minimalna ilość zawodników w klasie wynosi 3 ( trzech ),  żeby klasa w sezonie była   

         „otwarta”. „Otwarcie”  klasy następuje w pierwszej eliminacji.

 

4) Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest sprawdzenie łodzi przez Komisję Techniczną.

     Zawodnicy muszą posiadać ważny dowód rejestracyjny łodzi,  patent motorowodny oraz ubezpieczenie NW.

      Zaleca się aby zawodnicy posiadali ubezpieczenie OC i  AC ubezpieczone  we własnym zakresie.

 

W trakcie zawodów będzie można wykupić powyższe ubezpieczenia.

 

5) Zawody będą ubezpieczone zbiorowo w zakresie OC i NW. Zalecane jest indywidualne ubezpieczenie zawodników AC we własnym zakresie.


 

6) W skład Kolegium Orzekającego wchodzi Przewodniczący i przedstawiciele startujących Klubów /art. 402.01  i  402.02 Regulaminu UIM/.

 

7) Sędziego Głównego oraz członków Komisji Sędziowskiej wyznaczy WOZMWiNW.

 

8) Komisja sędziowska będzie  każdorazowo przeprowadzać  obowiązkowe badania na obecność alkoholu zgodnie z art. 205.02 Regulaminu UIM. Nie poddanie się badaniu jest traktowane jako rezygnacja ze startu w zawodach.

 

9)  W przypadku uzyskania nagród, zostaną one wręczone przez fundatorów.

 

10) W zależności od zaistniałych okoliczności w programie Zawodów mogą nastąpić    
 uzupełnienia lub zmiany.

 

V.         INFORMACJE

Warszawski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego;

Warszawa, ul. Korotyńskiego 23 lok. 9

Tel. 22 465 22 27           

 

Dokumenty do pobrania:

 

Regulamin Eliminacji do Mistrzostw Świata 2016

Regulamin Okręgowych Zawodów Motorowodnych Formuły Przyszłości 2016

Regulamin I Eliminacji Otwartych Zawodów Motorowodnych o Mistrzostwo Warszawy 2016

Zgłoszenie zawodnika