archiwum     

Sprawozdanie

Sprawozdanie z działalności związku za okres kadencji 2013 - 2016

 

Sprawozdanie

z działalności za okres kadencji 2013-2016

 

Warszawa  marzec 2017

 

Wstęp

 1. Sprawy osobowe i zebrania Zarządu
 2. Wykaz Klubów zrzeszonych w WOZMWiNW
 3. Komisja sportu motorowodnego i narciarstwa wodnego
 4. Komisja sędziowska

4.1       Wyniki sportowe uzyskane w okresie kadencji 2013 - 2016 przez zawodników i kluby zrzeszone w WOZMWiNW

 1. Komisja szkolenia
 2. Komisja rzeczoznawców i inspektorów technicznych
 3. Działalność finansowa

 Zakończenie

 

Wstęp.

 

Warszawski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego powołany został  06.11.1974r. jako Związek  zrzeszony w Stołecznej Federacji Sportu.

WOZMWiNW postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy wpisany został do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem   KRS: 0000162562. Organem sprawującym nadzór jest Prezydent m. st. Warszawy.

WOZMWiNW jako osoba prawna posiada numer identyfikacyjny REGON: 015442321 nadany przez Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej GUS.

Ostatni rok tej kadencji był 38-mym rokiem działalności Okręgu

W okresie sprawozdawczym 2013 – 2016 celem działania WOZMWiNW było:

 • Organizacja zawodów motorowodnych rajdów turystycznych.
 • Organizowanie szkolenia młodzieży na licencje sportowe.
 • Popularyzacja i upowszechnianie sportu motorowodnego narciarstwa wodnego oraz turystyki motorowodnej
 • Oddziaływanie na rzecz ochrony środowiska i zachowania bezpieczeństwa na szlakach wodnych
 • Reprezentowanie sportów i turystyki motorowodnej.

 

Z różnych społecznie użytecznych zadań zrealizowanych przez nasz Okręg na specjalną uwagę zasługują:

 • Kontynuacja organizacji zawodów motorowodnychSzkolenie zawodników klasy JT 250, T-400, F4S, OSY-400, S-550,
  • Puchar Polski PZMWiNW w klasach łodzi turystycznych.
  • Motorowodne Mistrzostwa Warszawy
  • Puchar Zalewu Zegrzyńskiego

O-700 i F-500 i ich udział w Mistrzostwach Świata, Europy

i Międzynarodowych Mistrzostwach Polski

 • Rozwijanie i szkolenie  grupy najmłodszych motorowodniaków jako zawodników do klasy FF (Formuła Przyszłości) i wprowadzenie ich do czołówki światowej w ich klasie.
 • Organizacja Rajdów i zlotów turystycznych.

Sprawozdanie  podsumowuje działania w latach  kadencji 2013 - 2016.

W okresie sprawozdawczym Zarząd WOZMWiNW prowadził wskazaną przez Walne Zebranie politykę rozwoju naszej pracy modyfikując ją, w ramach Statutu, stosownie do potrzeb dyscypliny motorowodnej.

 

 1. 1.   Sprawy osobowe i organizacyjne Zarządu

 

W wyniku przeprowadzonych w marcu 2013 r wyborów Zarząd rozpoczął pracę

w składzie:

Prezes Andrzej Prądzyński

 1. Wiceprezes ds. Sportu Józef Przybył
 2. Wiceprezes ds. Organizacyjnych Tomasz  Wencel
 3. Skarbnik Irmina Kempisty
 4. Członek Zarządu ds. sędziów Ryszard Kuśmierski
 5. Członek Zarządu Piotr  Szczepański
 6. Sekretarz Krzysztof Prończuk

 

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w składzie:

 • Przewodniczący Waldemar  Bytner
 • Sekretarz Jacek Hencel
 • Członek  Michał Szatanek

 

Zarząd przyjął strukturę organizacyjną zbliżoną do struktury PZMWiNW

i opartą o Regulamin Organizacyjny WOZMWiNW.

Przyjęto zasadę, że zebrania Zarządu są miejscem dokonywania ostatecznych ustaleń i podejmowania wiążących decyzji. Natomiast przygotowanie tych decyzji jest podstawowym zadaniem, działających każda w swoim zakresie, Komisji Tematycznych.
W połowie kadencji stan zdrowia bardzo znacznie ograniczył możliwość udziału Kol R. Kuśmierskiego w pracach Zarządu. Jego obowiązki praktycznie realizował Kol. Tomasz Wencel.

Bardzo szybko bo praktycznie już w I-szym roku kadencji okazało się,

że w wyniku zmiany przepisów dotyczących uzyskiwania uprawnień motorowodnych dotychczasowa działalność Komisji Szkolenia uległa daleko idącym ograniczeniom.

Wszystkim, którzy znaleźli czas i energię na pracę w Zarządzie składam  słowa uznania i podziękowania za wytrwałość w realizacji odpowiedzialnych obowiązków Działacza Sportowego.

W okresie sprawozdawczym Zarząd WOZMWiNW odbył 36 zebrań protokołowanych oraz kilka narad roboczych szczególnie przed zawodami.

W zebraniach Zarządu udział brali przedstawiciele Komisji Rewizyjnej.

W 2013r.do Warszawskiego Okręgowego Związku Motorowodnego

i Narciarstwa Wodnego należało 50 Klubów i Organizacji, obecnie po licznych zmianach organizacyjnych w Warszawskim Związku Motorowodnym i NW zarejestrowanych jest 36 Klubów i Organizacji z czego 26 to członkowie zwyczajni a 10 członkowie wspomagający.

 

 Lista klubów zrzeszonych w WOZMWiNW ( aktualizacja na 11.04.2017r.)

 

 

Firma

Adres

Kod                    pocztowy

Miasto

1

Klub Wodny "WISŁA"

ul. Korotyńskiego 19A m 168A

01-871

Warszawa

2

Kolejowy Klub Wodny

ul. Korotyńskiego 19A m 168A

02-123

Warszawa

3

Klub Sportowy "SPÓJNIA"

ul. Blatona 6 m 92

01-494

Warszawa

4

Warszawski WOPR

Ul. Marymoncka 34

00-777

Warszawa

5

T.K.K.F. Ognisko "WODNIK"

ul. Dubois 9

00-182

Warszawa

6

Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie

ul. Krasnobrodzka 19 m 33

03-214

Warszawa

7

Yacht Klub Polski - Zarząd

ul. Wał Miedzeszyński 377

03-980

Warszawa

8

P.T.T.K. Warszawski Klub Wodniaków

ul. Wał Miedzeszyński 295

04-792

Warszawa

9

Wojskowy Klub Sport. "ZEGRZE"

ul. Groszkowskiego 8

05-131

Zegrze

10

Klub Żeglarski Pałacu Młodzieży

Pl. Defilad 1

00-901

Warszawa

11

Jacht Kl. Mar. Woj. "KOTWICA" Filia ATOL

ul. 11 Listopada 17/19

03-446

Warszawa

12

Harcerski Ośrodek Wodny-Chorągiew Stołeczna

ul. Srebrna 10 m 29

00-810

Warszawa

13

Jacht Klub Politechniki W-wskiej

ul. Kochanowskiego 4 m 78

01-864

Warszawa

14

Legionowskie W.O.P.R.

ul. Warszawska 39B

05-130

Zegrze Płd

15

Stołeczne WOPR

ul. Pytlasińskiego 17

00-777

Warszawa

16

Piaseczyńskie W.O.P.R.

ul. Polna 1A

05-500

Piaseczno

17

Stowarzysz. Żeglarskie "FLAUTA"

ul. Drogistów 20 a

04-444

Warszawa

18

Powiatowe W.O.P.R.

ul. Krakowska 27

26-800

Białobrzegi

19

Lek. Kl. Żegl. "Bocianie Gniazdo"

ul. Konrada Wietha 86

26-617

Radom

20

HAWAJE SZKOLENIA I

ul. Hawajska 8 lok. 44

02-776

Warszawa

21

Nowodworskie WOPR

Ul. Gen. Berlinga 88

05-101

Nowy Dw. Maz.

22

OTWOCKIE W.O.P.R.

ul. Nadbrzeż 100 A

05-480

Karczew

23

Klub Motorowodny PTTK "MORKA"

ul. Kopernika 4

09-407

Płock

24

BMK s.c. AKADEMIA MARINA

ul. Mangalia 3a

02-758

Warszawa

25

MKS "DWÓJKA" Warszawa

ul. Wał Miedzeszyński 397

03-942

Warszawa

26

Pro-Skippers Group Sp. z o.o.

ul. Olchowa 6

05-126

Kąty Węgierskie

27

ROMSTER - Roman WITANOWSKI

ul. Żeromskiego 5

81-826

Sopot

  28

Klub Motorowodny Extremalni RIB S.C. nr 404

ul. Obrońców Płocka 1920r. 5/28

09-402

Płock

29

Klub Motorowodny  ELMARKO

ul. Obrońców Wisły 1920r nr 9

87-800

Włocławek

30

Firma Bydgoski Wodniak

ul. Zbójnicka 1/54

85-794

Bydgoszcz

31

Klub Motorowodny HORYZONT

ul. Powiśle 2

09-408

Płock

32

P.P.H.U. NUREKO

ul. Brwilno 35 F

09-400

Płock

33

Firma Usługowo-Szkoleniowa

ul. Celna 10

07-410

Ostrołęka

34

WATER MANIAK

ul. Cieślewskich 58

03-017

Warszawa

35

SKI RIDE WARSZAWA

ul. Pancerna 15/3

03-188

Warszawa

36

SZKOLENIA TRANSPORT USŁUGI R.  Maciejko

ul. Olchowa 6

82-300

Elbląg

 

2. Komisja Sportu WOZMWiNW

 

Pion sportowy WOZMWiNW pracował w oparciu o plany zamierzeń szkoleniowych i  treningów  w klubach  z uwzględnieniem kalendarzy startów w rywalizacji  sportowej  krajowej i międzynarodowej.

W przygotowaniach i realizacji zamierzeń wspomagała Okręg Komisja Sportowa składająca się z przedstawicieli klubów, których zawodnicy biorą udział w rywalizacji sportowej.

Komisja pracowała w składzie:

-  Sebastian Przybył - WKS-Zegrze,

-  Grzegorz Stępniak - TKKF Wodnik Warszawa,

-  Piotr Szczepański - KW Wisła Warszawa,

-  Jacek Rogalski - WKW Warszawa / odszedł z komisji po zakończeniu sezonu 2014 /

 

Komisja zajmowała się:

-  Zbieraniem i sporządzaniem wniosków o zakup sprzętu i doposażenie zawodników,

-  dofinansowaniem wyjazdów na zawody,

-  stwarzaniem warunków do treningów na wodzie,

-  ubezpieczeniem zawodników, organizacją badań lekarskich i innymi bieżącymi

tematami dotyczącymi zawodników i problemów związanych z uprawianiem sportu motorowodnego.

 

Kalendarze imprez w sportach motorowodnych przewidywały:

   -  eliminacje Mistrzostw Polski / również w obsadzie międzynarodowej /,

   -  zawody rangi Mistrzostw Świata,

   -  zawody rangi Mistrzostw Europy,

   -  zawody o Puchar Świata,

   -  Mistrzostwa Warszawy łodzi turystycznych i FF,

   -  Otwarte Motorowodne Mistrzostwa Mazowsza łodzi turystycznych i FF.

   Licencje sportowe w dyscyplinie  motorowodnej posiadają 4 kluby:

   -  KW Wisła Warszawa,

   -  WKS Zegrze,

   -  WKW Warszawa,

   -  TKKF Wodnik Warszawa.

 

 

 

Zawodnicy biorący udział w rywalizacji sportowej – wyścigi po obwodzie w okresie sprawozdawczym:

 

    Klub

                                                               zawodnicy

      Rok 2013

         Rok 2014

        Rok 2015

      Rok 2016

 TKKF Wodnik

Grzegorz Stępniak

Grzegorz Stępniak

Grzegorz Stępniak

Grzegorz Stępniak

 

KW Wisła

 

 

 

 

 

Paweł Szczepański

Maciej Szczepański

Mateusz Popończyk

Adrian Wincenciak

 

 

Maciej Szczepański

Mateusz Popończyk

 

 

Maciej Szczepański

Mateusz Popończyk

Mateusz Dankowski

 

Maciej Szczepański

Mateusz Popończyk

Mateusz Dankowski

 

WKS-Zegrze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agata Sołtan

Sebastian Sojka

Ada Przybył

Daria Przybył

Filip Wiertlewski

Kamil Czarnecki

Łukasz Ciołek

Maciej Wojewódzki

Mateusz Wojewódzki

 

 

Agata Sołtan

Sebastian Sojka

Ada Przybył

Filip Wiertlewski

Łukasz Ciołek

Maciej Wojewódzki

Mateusz Wojewódzki

Piotr Mróz

 

 

Agata Sołtan

Sebastian Sojka

Łukasz Ciołek

Maciej Wojewódzki

Mateusz Wojewódzki

Sebastian Przybył

Katarzyna Ciołek

Jakub Rochnowski

Gabriela Lempert

 

 

Agata Sołtan

Filip Wiertlewski

 

Łukasz Ciołek

Maciej Wojewódzki

Mateusz Wojewódzki

Jakub Rochnowski

Gabriela Lempert

Patryk Bonder

Aleksander Goliński

 

WKW 

W-wa

 

Michał Rogalski

 

Michał Rogalski

 

 

 

Klasy sportowe, w których startowali zawodnicy klubów zrzeszonych w WOZMWiNW.

Klasa

Rok 2013

ilość zawodników

Rok 2014

Ilość zawodników

Rok 2015

Ilość zawodników

Rok 2016

Ilość zawodników

S-550

OSY-400

JT-250/GT-15

GT-30

F-4

          2

          1

          6

          6

          3

         2

         3

         3

         4

         1

          1

          2

          2

          6

          4

          1

          2

          3

          4

          2

 

 

 

 

Udział zawodników / wyścigi po obwodzie /w Mistrzostwach Świata .

 

Imię i Nazwisko

Klub

Klasa

Zajęte miejsca

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

Agata Sołtan

Mateusz Popończyk

Ada Przybył

Łukasz Ciołek

Jakub Rochnowski

Grzegorz Stępniak

Łukasz Ciołek

WKS-Zegrze

KW Wisła

WKS-Zegrze

WKS-Zegrze

WKS-Zegrze

Wodnik

WKS-Zegrze

GT-30

GT-30

F-4

GT-30

GT-15

GT-30

F-4

XIII

XVI

VIII

-

-

-

-

VII

IV

-

XIII

-

-

-

-

XII

-

-

-

-

XXXII

-

-

-

-

xxx

VIII

-----

xxx- nie zakwalifikował się do finału

Udział zawodników / wyścigi po obwodzie / w Mistrzostwach Europy

 

 

Imię i Nazwisko

Klub

Klasa

             Zajęte miejsca

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

Grzegorz Stępniak

Filip Wiertlewski

Sebastian Sojka

Maciej Szczepański

Kamil Czernecki

Łukasz Ciołek

Adrian Wincenciak

Mateusz Popończyk

Agata Sołtan

Mateusz Wojewódzki

Paweł Szczepański

Maciej Wojewódzki

Łukasz Ciołek

Michał Rogalski

Mateusz Dankowski

Maciej Wojewódzki

Łukasz Ciołek

Filip Wiertlewski

Wodnik

WKS-Zegrze

WKS-Zegrze

KW Wisła

WKS-Zegrze

WKS-Zegrze

KW Wisła

KW Wisła

WKS-Zegrze

WKS-Zegrze

 KW Wisła

WKS-Zegrze

WKS-Zegrze

WKW

KW-Wisła

WKS-Zegrze

WKS-Zegrze

WKS-Zegrze

JT-250

JT-250

JT-250

JT-250

JT-250

GT-30

GT-30

GT-30

GT-30

GT-30

GT-30

OSY-400

S-550

S-550

F-4

F-4

F-4

O-175

   VI

   VII

   X

   XI

   XII

   VI

   VII

   VIII

   XI

   XII

   XIII

   X

   III

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

   X

-----

-----

-----

-----

   III

   IX

 -----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

   III

-----

   XII

   XIII

    XVI

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

   XIII

   XII

   VIII

-----

-----

   V

-----

-----

-----

-----

   IV

 

 

Udział zawodników  / wyścigi po obwodzie / w eliminacjach Mistrzostwach Polski - zajęte miejsca.

 

Imię i Nazwisko

Klub

Klasa

             Zajęte miejsca

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

Łukasz Ciołek

Michał Rogalski

Maciej Wojewódzki

Sebastian Sojka

Grzegorz Stępniak

Maciej Szczepański

Filip Wiertlewski

Kamil Czernecki

Mateusz Popończyk

Mateusz Popończyk

Agata Sołtan

Adrian Wincenciak

Mateusz Wojewódzki

Łukasz Ciołek

Paweł Szczepański

Ada Przybył

Maciej Wojewódzki

Daria Przybył

Grzegorz Stępniak

Piotr Mróz

Mateusz Dankowski

Łukasz Ciołek

Sebastian Przybył

Maciej Szczepański

Katarzyna Ciołek

Sebastian Sojka

Jakub Rochnowski

Gabriela Lempert

Patryk Bonder

Aleksander Goliński

WKS-Zegrze

WKW

WKS-Zegrze

WKS-Zegrze

Wodnik

KW Wisła

WKS-Zegrze

WKS-Zegrze

KW Wisła

KW Wisła

WKS-Zegrze

KW Wisła

WKS-Zegrze

WKS-Zegrze

KW Wisła

WKS-Zegrze

WKS-Zegrze

WKS-Zegrze

Wodnik

WKS-Zegrze

KW Wisła

WKS-Zegrze

WKS –Zegrze

KW Wisła

WKS-Zegrze

WKS-Zegrze

WKS-Zegrze

WKS-Zegrze

WKS-Zegrze

WKS-Zegrze

S-550

S-550

OSY-400

JT-250

JT-250

JT-250

JT-250

JT-250

JT-250

GT-30

GT-30

GT-30

GT-30

GT-30

GT-30

F-4

F-4

F-4

OSY-400

OSY-400

F-4

-----

F-4      

GT-30

GT-30

OSY-400

GT-15

GT-15

GT-15

OSY-400

   I

   IV

   II

   II

   III

   IV

   XI

   XIII

   XIX

   III

   IV

   V

   VI

   VII

   VIII

   II

   III

  V

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

   II

   IV

   II

   IV

 ----- 

   V

   III

-----

-----

   V

   III

-----

   IV

   VII

-----

-----

-----

-----

   V

   VII

-----

-----

----

-----

-----

-----

-----
-----

-----

-----

-----

-----

   VI

-----

 ----- 

-----

-----

-----

-----

   V

   III

   IX

   II

-----

-----

-----

   IV

-----

   III

-----

   I

   III

   V

   VII

   X

   V

   I

   V

-----

-----

   I

-----

-----

-----

 ----- 

   VI

-----

-----

-----

   IV

   III

-----

   II

-----

-----

-----

   II

-----

   II

-----

   III

-----

-----

-----

-----

-----

   I

   II

   IV

   III

 

Klasyfikacja drużynowa Mistrzostw Polski  w okresie sprawozdawczym.

 

Nazwa klubu

                                             Zajęte miejsce

       2013 r.

       2014 r.

       2015 r.

       2016 r.

KW Wisła

          IV

          IX

          V

          VII

TKKF Wodnik

          XII

          XII

          X

          VI

WKS-Zegrze

          I

          I

          I

          I

WKW PTTK

          X

          X

     ---------

     ---------

 

Puchar Świata klasy JT-250.

 

       W 2013 roku zostały przeprowadzone zawody o Puchar Świata Klasy JT-250. Gospodarzem  była miejscowość Skulsk.

Zawodnicy startujący w klubach zrzeszonych w WOZMWiNW zajęli miejsca:     

   -  Grzegorz Stępniak      X     miejsce,

   -  Sebastian Sojka         XIII   miejsce,

   - Maciej Szczepański    XIV   miejsce.

      

Inne.

 

W miarę możliwości finansowych Zarząd WOZMWiNW częściowo dofinansowywał wyjazdy zawodników  na zawody motorowodne / koszty przejazdu, diety i  zakwaterowanie/, które obywały się w kraju.

Dokonywano również w miarę potrzeb i możliwości zakupu sprzętu oraz wyposażenia zawodników.

W zawiązku z likwidacją klasy JT-250 Okręg nasz włączył się do otwarcia przez PZMWiNW klasy GT-15.

W  tym celu zakupiono 2 silniki do nowo powstającej  klasy.

Okręg w okresie sprawozdawczym dokonywał również ubezpieczeń zawodników, oraz kadry instruktorskiej od OC i NNW.

 

 

Formuła Przyszłości.

 

W okresie sprawozdawczym Zarząd WOZMWiNW kontynuował pracę z dziećmi w Formule Przyszłości, w trzech klasach wiekowych:

   -  klasa I - dzieci w przedziale wiekowym  8 – 9 lat,

   -  klasa II - dzieci w przedziale wiekowym  10 – 11 lat,

   -  klasa III - dzieci w przedziale wiekowym  12 – 13 lat.

Okręg  wspólnie z Wojskowym Klubem Sportowym – Zegrze organizował treningi oraz kilkudniowe zgrupowania mające na celu przygotowanie  zawodników do zawodów eliminacyjnych wyłaniających reprezentację do udziału w mistrzostwach Świata i Europy.

Zawodnicy FF brali również udział w imprezach promujących sport motorowodny wśród dzieci.

Podczas eliminacji Mistrzostw Polski w wyścigach po obwodzie 04 – 05.05.2013 roku w Ślesinie pięciu zawodników /Jakub Skrzypek, Patryk Bonder, Antoni Siwek, Jakub Komaszewski, Hubert Komaszewski / wzięło udział w zawodach o Puchar Polski FF.

Zwycięzcą został Jakub Komaszewski.

Jednocześnie przeprowadzono zawody pokazowe, była również możliwość pływania dla wszystkich chętnych pod czujnym okiem instruktorów.

Przy okazji finału Motorowodnych Mistrzostw Polski w wyścigach po obwodzie, w Skulsku odbyły się pokazowe zawody FF.

 

Udział zawodników FF w mistrzostwach Świata i Europy.

W latach 2014 – 2016 zawodnicy FF brali udział w mistrzostwach Świata i Europy.

Reprezentacja Polski corocznie wyłaniana była poprzez zawody eliminacyjne.

Udział i wyniki zawodników WOZMWiNW w mistrzostwach Świata:

 

Klasa

 Imię i Nazwisko

                                             Zajęte miejsce

            2014 r.

          2015 r.

           2016 r.

   I

Marta Bonder

Maria Kalina

Monika Lempert

Gabriela Bonder

Kacper Orzechowski

XI

VII

----------

 ----------

----------

----------

----------

VIII

XII

----------

----------

----------

----------

XI

IX

   II

Wiktoria Misiak

Jakub Skrzypek

Marta Bonder

Maria Kalina

VIII

IX

----------

----------

IX

XV

---------

----------

----------

----------

XI

XII

   III

Patryk Bonder

Mateusz Misiak

Jakub Skrzypek

Wiktoria Misiak

VI

V

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

XI

XIII

  IV

 

Patryk Bonder

Mateusz Misiak

----------

----------

II

IV

X

III

 

 

Udział i wyniki zawodników WOZMWiNW w mistrzostwach Europy FF:

 

Klasa

Imię i Nazwisko

Zajęte miejsca

2014 r.

2015 r.

   I

Marta Bonder

Maria Kalina

Gabriela Bonder

Monika Lempert

X

XI

----------

----------

----------

----------

VII

VIII

   II

Jakub Skrzypek

Wiktoria Misiak

VII

X

VIII

XI

   III

Patryk Bonder

Mateusz Misiak

I

VII

----------

----------

   IV

Patryk Bonder

Mateusz Misiak

----------

----------

VII

II

 

PZMWiNW ze względów finansowych i organizacyjnych wspomaga i promuje klasy I – III.

Wyjazdy zawodników klasy IV miał charakter indywidualny.

 

Motorowodne Mistrzostwa Warszawy.

Wzorem poprzednich lat w okresie sprawozdawczym Zarząd WOZMWiNW organizował eliminacje Motorowodnych Mistrzostw Warszawy łodzi Turystycznych.

Do zawodów jako odrębne konkurencje włączano również wyścigi klasy JT-250/GT-15 oraz FF. Celem była promocja sportu motorowodnego wśród dzieci i młodzieży. Jednocześnie udział w zawodach młodych adeptów sportu motorowodnego pozwolił na doskonalenie umiejętności i działania w zespole.

Gospodarzem eliminacji Motorowodnych Mistrzostw Warszawy był klub TKKF WODNIK w Nieporęcie.

 

 

Wyniki końcowe Motorowodnych Mistrzostw Warszawy w latach

 2013 - 2016:

   

 

Klasa T-OPEN

Imię nazwisko

Klub

Zajęte miejsca

 

 

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

Piotr Molenda

Hubert Korzeniowski

Artur Cecot

Michał Galczewski

Daniel Lech

Janusz Nowak

Zbigniew Galczewski

Marek Dąbrowski

Piotr Chyziak

Piotr Gowin

Daniel Lech

Krzysztof Gładki

Andrzej Pulański

KW Wisła

TKKF Wodnik

TKKF Wodnik

WKW PTTK

TKKF Wodnik

TKKF Wodnik

WKW PTTK

TKKF Wodnik

TKKF Wodnik

TKKF Wodnik

TKKF Wodnik

TKKF Wodnik

TKKF Wodnik

I

II

III

IV

V

VI

VII

------

------

------

------

------

I

II

IV

------

------

III

------

V

------

------

------

------

------

I

------

------

------

II

------

------

III

IV

V

VI

II

------

------

------

------

------

------

------

III

------

I

------

IV

 

 

Klasa –T-1000

  Imię i Nazwisko

Przynależność klubowa

                 Zajęte miejsca

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

Zbigniew Gozdan

Janusz Missol

Łukasz Dobrosz

Tomasz Wencel

Piotr Wencel

Rafał Taperek

TKKF Wodnik

WKS- Zegrze

TKKF Wodnik

TKKF Wodnik

TKKF Wodnik

TKKF Wodnik

I

II

III

------

------

------

I

------

II

III

------

------

I

------

II

------

III

------

I

------

II

-------

-------

III

 

 

Klasa T-STRUGA

 

            Imię i Nazwisko

Przynależność klubowa

Zajęte miejsce

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

Edward Laskowski

Jerzy Rokicki

Tadeusz Bogucki

Artur Laskowski

Marek Dąbrowski

TKKF Wodnik

TKKF Wodnik

TKKF Wodnik

TKKF Wodnik

TKKF Wodnik

I

II

III

IV

------

III

IV

II

I

------

V

II

III

IV

I

II

III

IV

I

------

 

 

 

Klasa JT-250 „A”

 

Imię i Nazwisko

Przynależność  klubowa

Zajęte miejsce

2013 r.

2014 r.

Grzegorz Stępniak

Filip Wiertewski

Maciej Szczepański

Jakub Mróz

TKKF Wodnik

WKS-Zegrze

KW Wisła

Beskid Chełmiec

I

II

III

------

------

III

I

II

 

 

 

 

 

KLASA JT-250 B

 

Imię i Nazwisko

Przynależność klubowa

Zajęte miejsce

2013 r.

2014 r.

Jakub Mróz

Anna Mróz

Monika Bańkowska

Nowosądecki KM

Nowosądecki KM

Nowosądecki KM

I

II

III

-----

-----

-----

 

FF -klasa I

 

Imię nazwisko

Przynależność klubowa

Zajęte miejsca

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

 

Marta Bonder

Wiktoria Misiak

Jakub Skrzypek

Sylwia Nowak

Maria Kalina

Monika Lempert

Kacper Orzechowski

Gabriela Bonder

Gracjan Zieliński

Wiktoria Ulinowska

WOZMWiNW

WOZMWiNW

WOZMWiNW

WOZMWiNW

WOZMWiNW

WOZMWiNW

WOZMWiNW

WOZMWiNW

WOZMWiNW

WOZMWiNW

I

II

III

IV

------

------

------

------

------

------

I

------

------

------

II

------

------

------

------

------

------

------

------

-----

------

     I

     II

     III

     IV

-------

------

------

------

------

------

------

II

I

------

III

 

 

 

FF-klasa II

 

Imię Nazwisko

Przynależność klubowa

Zajęte miejsce

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

Wiktoria Misiak

Aleksandra Wyganowska

Jakub Skrzypek

Antoni Kalisz

Gabriela Lempert

Marta Bonder

Maria Kalina

Zuzanna Deptuła

Monika Nowak

Monika Lempert

Franciszek Dankowski

WOZMWiNW

WOZMWiNW

WOZMWiNW

Beskid Chełmiec

WOZMWiNW

WOZMWiNW

WOZMWiNW

WOZMWiNW

WOZMWiNW

WOZMWiNW

WOZMWiNW

   ------

   ------

   ------

   ------

   ------

   ------

   ------

   ------

   ------

   ------

   ------

 I

 II

  III

  IV

   ------

   ------

   ------

   ------

   ------

   ------

   ------

II

 VI

 I

   ------

   III

  IV

  V

   VII

   ------

   ------

   ------

------- 

-------

-------

-------

-------

I

IV

 III

II

 V

 VI

 

 

 

FF-klasa III

 

Imię nazwisko

Przynależność klubowa

Zajęte miejsce

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

Patryk Bonder

Hubert Komaszewski

Mateusz Misiak

Maksymilian Joniec

Maciej Borkowski

Jakub Mróz

Anna Mróz

Monika Studzińska

Dominika Łęgowska

Jakub Skrzypek

Wiktoria Misiak

Gabriela Lempert

Sylwia Nowak

Aleksandra Wyganowska

Andrzej Stryszak

WOZMWiNW

WOZMWiNW

WOZMWiNW

PWZMWiNW

PWZMWiNW

Beskid Chełmiec

Beskid Chełmiec

PWZMWiNW

PWZMWiNW

WOZMWiNW

WOZMWiNW

WOZMWiNW

WOZMWiNW

WOZMWiNW

WOZMWiNW

I

II

III

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

II

III

I

IV

V

VI

VII

VIII

IX

------

------

------

------

------

------

------

VI

III

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

I

II

III

IV

V

VI

 

 

 

FF-klasa IV

 

Imię i nazwisko

Przynależność klubowa

Zajęte miejsce

2016 rok

Mateusz Misiak

Patryk Bonder

Hubert Komaszewski

WOZMWiNW

WOZMWiNW

WOZMWiNW

I

II

III

 

 

Otwarte Mistrzostwa Mazowsza Łodzi Turystycznych 2016 r. / wyniki końcowe /:

 

Klasa T-struga:
   -  I     miejsce      Artur Laskowski

   -  II    miejsce      Edward Laskowski

   -  III   miejsce      Tadeusz Bogucki

 

Klasa T-1000:

   -  I     miejsce       Zbigniew Gozdan

   -  II    miejsce       Łukasz Dobrosz

Klasa T-open:

   -  I     miejsce        Hubert Korzeniowski

   -  II    miejsce        Janusz Nowak.

Otwarte Mistrzostwa Mazowsza klasy FF /wyniki końcowe/:

 

Klasa I:

   -  I     miejsce       Gabriela Bonder,

   -  II    miejsce       Kacper Orzechowski.

 

Klasa II:

   -  I     miejsce       Monika Nowak,

   -  II    miejsce       Marta Bonder,

   -  III   miejsce       Maria Kalina,

   -  IV   miejsce       Monika Lempert,

   -  V    miejsce       Zuzanna Deptuła.

 

Klasa III:

   -  I     miejsce       Wiktoria Misiak,

   -  II    miejsce       Jakub Skrzypek,

   -  III   miejsce       Gabriela Lempert,

   -  IV   miejsce       Sylwia Nowak,

   -  V    miejsce       Aleksandra Wyganowska.

 

Klasa IV:

-  I     miejsce       Mateusz Misiak,

-  II    miejsce       Patryk Bonder,

-  III   miejsce       Hubert Komaszewski.

 

Podsumowanie:

Założenia jakie postawił przed sobą pion sportowy WOZMWiNW zrealizowane zostały na ocenę dobrą. Zawodnicy klubów skupionych w Okręgu uczestniczyli we wszystkich liczących się zawodach sportowych w rywalizacji krajowej i międzynarodowej zdobywając:

   -  2 medale Mistrzostw Świata,

   -  5 medali Mistrzostw Europy

   -  26 medali 6 Mistrzostw Polski

   -  Czterokrotnie WKS-Zegrze  tytuł mistrza Polski w klasyfikacji drużynowej / wyścigi po obwodzie/.

Trafna okazała się kontynuacja pracy z dziećmi w klasie FF / Formuła Przyszłości /.

Martwić musi malejąca ilość zawodników w wyścigach po obwodzie.

Jedną z przyczyn było niezrozumiałe działanie UIM o nie przedłużaniu homologacji na silniki 2-suwowe, a tym samym postawienie w stan likwidacji popularnych i względnie tanich klas: JT-250, T-400, T-550, S-550.

Główną przyczyną jest „mizeria” finansowa w klubach, których nie stać na dofinansowywanie zawodników.

Konieczna jest również modyfikacja szkolenia zawodników klasy FF. Ostatnie imprezy międzynarodowe pokazały, że zaczynamy odstawać od światowej czołówki.

Pion sportowy WOZMWiNW gorąco dziękuje zawodnikom za udział w zawodach, wyniki i dostarczanie wspaniałych wrażeń. Podziękowania należą się władzom klubów sportowych, szkoleniowcom, mechanikom    i wszystkim, którzy wspomagali nasze działania na rzecz sportu motorowodnego.

Serdecznie dziękujemy Zarządowi PZMWiNW za wsparcie, dofinansowanie czołowych zawodników i pomoc w doposażeniu zawodników w sprzęt.

 

Wiceprezes ds. Sportu 

Józef Przybył

 

 

 

 

 

Komisja  Sędziów

Komisja Sędziów WOZMW i NW od Wyborów w roku 2013 do końca kadencji  działała pod przewodnictwem Członka Zarządu  kol. Ryszarda KUŚMIERSKIEGO.

W minionym okresie Okręg nie odczuwał braku sędziów do realizacji zadań. Wprawdzie pozyskano jednego nowego sędziego, ale nie zorganizowano Szkolenia Sędziów. Pracujący Sędziowie otrzymywali co roku nowo obowiązujące Regulaminy UIM oraz Regulaminy Zawodów Motorowodnych organizowanych przez WOZMW i NW do samokształcenia.

Co roku Komisja Sędziów proponowała Komisji Sportowej zmiany w Regulaminie rozgrywania Motorowodnych Mistrzostw Warszawy, które co roku były zatwierdzane przez Zarząd przed sezonem sportowym.  Według „Nowych Regulaminów” rozgrywano imprezy w latach 2013-2016.

Sędziowie WOZMW i NW brali czynny udział w zawodach organizowanych przez WOZMW i NW, które odbyły się w miesiącach letnich na Akwenie Jeziora Zegrzyńskiego. Wszystkie zawody sędziowane przez naszych sędziów były przeprowadzone z należytą starannością i zaangażowaniem. Sędziowie brali również udział w przygotowaniach zawodników Klasy F-F do zawodów międzynarodowych w trakcie odbywających się co roku obozów szkoleniowych.

Sędziowie WOZMWiNW sędziowali również zawody organizowane przez PZMWiNW rangi Mistrzostw Świata, Europy i Polski:

- Zawody po obwodzie - kol. Piotr Wencel

- Mistrzostwach Polski Skuterów Wodnych - kol. Dariusz Olejnik

Zarząd Warszawskiego Okręgowego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego w Warszawie na swoim posiedzeniu podsumowującym sezon motorowodny 2015 w dniu 29 września 2015 uchwałą nr. 1/ U 10 /2015 zatwierdził podwyższenie stopnia sędziowskiego z Sędziego Klubowego do stopnia Sędziego Okręgowego następującym kolegom:

-  Andrzej Prądzyński

-  Piotr Wencel

W związku z absencją chorobową Członka Zarządu kol. Ryszarda KUŚMIERSKIEGO, Komisja Sędziów WOZMW i NW w sezonie motorowodnym 2016 działała pod przewodnictwem Wiceprezesa kol. Tomasza WENCLA.

W roku 2016 Komisja Sędziów nie dokonała zmian w Regulaminie Motorowodnych Mistrzostw Warszawy i według „Regulaminów 2015/2016” rozegrano imprezy w roku 2016. W roku 2015 pozyskano jednego sędziego stażystę, kol. Anetę Porębską, która brała aktywny udział w sędziowaniu zawodów Okręgowych.

W załączeniu zweryfikowana  lista  Sędziów WOZMW i NW.

 

Tomasz Wencel

Wiceprezes

 

 

 

 

 

SĘDZIOWIE STOPNIA   MIĘDZYNARODOWEGO   (2 )

 

L.p

Imię i nazwisko

 

1.

Wencel Tomasz   

2.

Olejnik Dariusz

 

 

SĘDZIOWIE  stopnia  ZWIĄZKOWEGO ( 4 )

 

L.p

Imię i nazwisko

 

1.

Bagniewski Henryk

2.

Bytner Waldemar

3.

Różalski Stanisław

4.

Wencel Dorota

 

 

SĘDZIOWIE  stopnia  OKREGOWEGO  ( 3 )

 

L.p

Imię i nazwisko

1.

Oniszk  Robert

2.

Prądzyński Andrzej

3.

Wencel  Piotr

 

 

SĘDZIOWIE    stopnia    KLUBOWEGO  ( 2)

 

L.p

Imię i nazwisko

1.

Wlażnik Jan

2.

Tarnopolska Renata

 

 

SĘDZIOWIE    STAŻYŚCI  ( 1)

 

L.p

Imię i nazwisko

1.

Porębska  Aneta

 

 

Komisja Szkolenia

 

Szkolenie Sportowe

 

I.   W zakresie szkolenia motorowodnego młodzieży i przygotowania do sezonu:

 • Corocznie organizowano przedsezonową naradę Rodziców i zawodników młodzieżowej klasy JT-250.
 • W okresie wiosennym przeprowadzono przy współpracy z  Centralnym Ośrodkiem Medycyny Sportowej w Warszawie kompleksowe badania młodzieży w wyniku których wydane były Książeczki Sportowo-Lekarskie Zawodnika
 • Organizowane były kursy na licencję młodzieżową w sporcie motorowodnym.
 • Corocznie , w oparciu o ośrodek WKS w Zegrzu organizowane były zgrupowania szkoleniowo-treningowe zawodników klasy JT 250,

GT 15 i zawodników kl FF. Ilość takich zgrupowań w poszczególnych latach zależna była od możliwości czasowych zawodników i kalendarza zawodów.

 • Do MM Polski - PZMWiNW zgłoszono zawodników klas JT-250 GT-15

 którzy odbyli zgrupowanie szkolno-treningowe, a w kl FF dodatkowo wytypowanych w systemie zawodów kwalifikacyjnych

 • W miesiącach czerwiec – wrzesień prowadzono systematyczne treningi z młodzieżą klasy JT-250 i kl FF

 

II. Szkolenia na patenty i licencje motorowodne.

W świetle obowiązujących przepisów o uprawianiu sportu motorowodnego, w tym również o systemie zdobywania patentów i licencji, szkolenia motorowodne nie są obowiązkowe.

Organizacja jakichkolwiek szkoleń jest sprawą indywidualną Klubów i jednostek gospodarczych działających w tym zakresie oraz osobistą zdających egzaminy.

Egzaminowanie na patenty i licencje motorowodne, na bazie obowiązującego w tym zakresie rozporządzenia Ministra Sportu z dnia
13 kwietnia 2013 r pozostaje wyłącznie w kompetencji Polskiego Związku MWiNW oraz podmiotów mających zgodę Ministerstwa Sportu na prowadzenie egzaminów

        Egzaminowanie wg nowych zasad ruszyło w połowie sezonu 2013r.

Aktualnie 10 organizacji należących do WOZMWiNW prowadzi ośrodki egzaminowa na patenty i licencje motorowodne zarejestrowane w Polskim Związku na podstawie rekomendacji Okręgu.

Należy również zaznaczyć, że liczne Kluby, nie zgadzając się w pełni
z praktykami organizacyjnymi PZMWiNW wystąpiły do Min. Sportu
o upoważnienie do samodzielnego egzaminowania co wpływa między innymi na wynik finansowy Okręgu.

Planowane przez Okręg, w  porozumieniu z Polskim Związkiem MWiNW, rejestrowanie egzaminów i wyznaczanie komisji w punktach egzaminowania prowadzonych przez kluby okręgowe z powodów formalnych nie doszło do skutku.

 1. Rozliczenia

Komisja szkolenia współdziałając ze Skarbnikiem Okręgu prowadziła rozliczenia, które stanowiły podstawę do otrzymania od Polskiego Związku MWiNW subwencji finansowej w wysokości proporcjonalnej do skali udziału Klubów zrzeszonych w Okręgu prowadzących egzaminy na patenty i licencje motorowodne.

 

Działalność finansowa WOZMWiNW w latach 2013 - 2016

 

Działalność finansowa Warszawskiego Okręgowego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego w latach 2013 – 2016 była prowadzona z dążeniem do zminimalizowania kosztów funkcjonowania.

W roku 2013 obsługę finansową  WOZMWiNW prowadziło  Biuro Rachunkowe „EXPERTAS” – Jolanta KORZEB. Z powodu zastrzeżeń co do sprawności i poprawności działania Biura EXPERTAS zakończono z nim współpracę powierzając od roku 2014 rozliczenia do Biura Rachunkowego  „ZYSK” – Jolanta MARSZAŁEK, mającego w bezpośredniej bliskości  Biura Okręgu i posiadającego licencję min Finansów. Z biurem tym współpraca trwa do chwili obecnej

W kadencji 2013-2016 Warszawski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego pozyskiwał na swą działalność statutową środkiz różnych źródeł:

-    składek członkowskich wpłacanych przez Kluby zrzeszone w WOZMWiNW,

-     ze współpracy z PZMWiNW -  finanse  wypracowane na egzaminach na patenty i licencje motorowodne organizowane w Klubach należących do Okręgu. Dotacje przekazywane były zPZMWiNW na podstawie stosownej umowy.

W kadencji 2013 – 2016 zawarte zostały Umowy z PZMWiNW na kwoty:

 2013 – 0 zł

 2014– 153.575,00 zł;

 2015 – 59.573,75 zł;

 2016 – 67.665,40 zł

Taka umowa obowiązuje również na rok bieżący.

-  z zasobów Szkolnego Związku Sportowego, który w wyniku otwartych konkursów ofert otrzymuje dotacje z Urzędu Miasta i Urzędu Marszałkowskiego na organizację wybranych imprez sportowych i rozdziela je pomiędzy współpracujące z nim Okręgowe Związki Sportowe.

Wsparcie finansowe w okresie 2013-2016 ( za pośrednictwem SZS) to:

z Urzędu Miasta

   2013 – 8.136,23 zł;

   2014 – 0,00 zł

   2015 – 7.436,14 zł

   2016 – 8.702,32 zł

z Urzędu Marszałkowskiego

    2013 – 9.957,46 zł

   2014 – 0,00

   2015 – 3.695,00

   2016 – 4.099,38 zł

 

Na rok 2017 pozyskane zostały finanse poprzez powierzenie Szkolnemu Związkowi Sportowemu organizacji imprez sportowych dofinansowanych z Urzędu Miasta i Urzędu Marszałkowskiego.

WOZMWiNW w miarę pozyskanych i posiadanych środków finansowych w kadencji 2013 – 2016 wydatkował na całokształt działalności w kolejnych latach:

 • 2013     -169.754,63 zł
 • 2014     -108.553,87 zł
 • 2015     -126.433,70 zł
 • 2016     -  95,385,21 zł

Imprezy sportowe były organizowane prawidłowo i rozliczane z zachowaniem wszystkich obowiązujących prawideł finansowo-księgowych.

Wszystkie wydatki dokonywano na podstawie uchwał finansowych Zarządu Związku Motorowodnego i związane  z prowadzeniem działalności statutowej Okręgu.

Szczegółowe sprawozdanie w zakresie działalności finansowej  jest dostępne do wglądu w biurze Okręgu.

 

Irmina Kempisty

SKARBNIK WOZMWiNW

 

 

 

Zakończenie

 

Składamy podziękowanie Okręgowym Związkom Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego za współpracę w zakresie propagowania młodzieżowego sportu motorowodnego.

Szczególne  podziękowanie składamy Klubom, które przyczyniły się do realizacji imprez motorowodnych:

- Wojskowemu Klubowi Sportowemu „Zegrze”

- Warszawskiemu Klubowi Wodniaków PTTK

- Ognisku TKKF „Wodnik”                                        

- Legionowskie WOPR                                                        - 

- Jacht Klubowi Politechniki Warszawskiej                       

Wyrazy podziękowania składamy Urzędom, Instytucjom, Organizacjom, Firmom, Stowarzyszeniom i Klubom z którymi mieliśmy zaszczyt współpracować oraz poszczególnym Działaczom za okazaną pomoc i życzliwość dla dalszego rozwoju sportu motorowodnego a w szczególności klasy młodzieżowej   JT-250 i FF

Szczególne podziękowania składamy Wojskowemu Klubowi Sportowemu „Zegrze”, gdzie od wielu lat znajduje się baza szkoleniowa, noclegowa, żywieniowa i techniczna kadry młodzieżowej - Warszawy w klasie JT-250

GT 15 i FF

Niniejsze sprawozdanie wynika z upływu regulaminowego czteroletniego okresu kadencji.

 

Andrzej Prądzyński

Prezes WOZMW i NW

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Sprawozdanie