archiwum     

Walne zgromadzenie

Walne zgromadzenie - informacja dla delegatów.

Uprzejmie informujemy,że dnia 22.04.2017 r. /sobota/ odbędzie się o godz. 11:00 w pierwszym terminie i o godz. 11:30 w drugim terminie, Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze WOZMWiNW na które zapraszamy jako:

- delegatów i przedstawicieli Klubów

Zebranie odbędzie się w siedzibie:

MKS „DWÓJKA”
03-942 Warszawa, ul.
Wał Miedzeszyński 397
   

            Sprawozdanie za kadencję 2013 – 2016 oraz proponowany porządek i regulamin obrad znajduje się na stronie internetowej wozmwinw.pl

Prosimy zaproszonych delegatów/przedstawicieli o zapoznanie się ze wspomnianymi dokumentami celem wzięcia udziału w dyskusji:

Jednocześnie zwracamy uwagę na:

 • Formalne wypełnienie upoważnień Delegatów i Przedstawicieli
 • Upoważnienia mają być podstemplowane przez Klub, oraz podstemplowane i podpisane wyłącznie przez Prezesa/Komandora/Dyrektora Klubu.
 • W przypadku Klubów-członków wspomagających, upoważnienia podpisują Prezesi /Właściciele Spółek /Firm.

Porządek Obrad

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów WOZMWiNW.
 2. Powołanie Prezydium Zebrania i wybór Przewodniczącego Obrad.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad i regulaminu obrad.
 4. Wybór Komisji:

a)  Skrutacyjną - 3 osoby

b)  Wyborczo – Wnioskową - 2 osoby

 1. Wręczenie wyróżnień.
 2. PRZERWA.
 3. Sprawozdanie z działalności WOZMWiNW w latach 2013 – 2016
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 5. Dyskusja nad sprawozdaniami
 1. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 2. Wybory nowego Zarządu:

a)    Prezesa Zarządu - 1 osoba

b)    Członków Zarządu - wg uchwały Walnego Zebrania Spr.-Wyb.

c)    Komisji Rewizyjnej  - 3 osoby.

12. Wolne wnioski.

13. Przyjęcie Uchwały Zebrania.

14. Zakończenie Zebrania.

 

Wszyscy  przedstawiciele muszą mieć pisemną zgodę Klubu, podpisaną i podstemplowaną przez Prezesa/ Komandora Klubu. Nie są dopuszczalne skreślenia i poprawki.

 

Dokumenty do pobrania

Regulamin

Upoważnienie 1

Upoważnienie 2

Porzadek obrad