archiwum     

Walne Zgromadzenie WOZMWiNW

W dniu 22 kwietnia 2107 r. w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie delegatów WOZMWiNW.

walne

Podczas posiedzenie podsumowano upływajacą kadencją Zarządu Związku oraz wybrano nowe władze na kolejne lata. Zgodnie z przeprowadzonym głosowaniem członkami nowych władz Zwiazku zostali:

 

 

 

 

Zarząd:

Andrzej PRĄDZYŃSKI - PREZES
Aleksander POPOŃCZYK  -  WICEPREZES d/s Sportu
Tomasz WENCEL  - WICEPREZES d/s Organizacyjnych
Jan WLAŹNIK - SEKRETARZ
Piotr SZCZEPAŃSKI - SKARBNIK
Piotr WENCEL - Komisja Sędziowska
Tomasz STRZYŻEWSKI - Komisja Szkolenia

Komisja Rewizyjna:

Waldemar BYTNER - PRZEWODNICZACY
Jacek HENCEL - WICEPRZEWODNICZĄCY
Wojciech KOWALSKI - SEKRETARZ