archiwum     

Zlot integracyjny

MOTOROWODNY ZLOT INTEGRACYJNY „WOLICA 2010 – 45-lecie JKPW”

REGULAMIN

 

  1. I. ORGANIZATORZY:

- Jach Klub Politechniki Warszawskiej

- Warszawski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego

 

  1. II. TERMIN ZLOTU:

- Spływ uczestników Zlotu do przystani Jacht Klubu PW na rzece Rządzy w dniu 19-20 czerwca 2010 roku do godziny 11:30

- Oficjalne otwarcie imprezy o godzinie 11:45

- Pokazy motorowodne klasy JT250

- Amatorskie regaty żaglowych łodzi turystycznych

- Występy artystyczne, szanty, grill, konkursy i zabawa

- Zakończenie Zlotu 20 czerwca 2010 r.

  1. III. CEL ZOTU:

Popularyzacja sportu motorowodnego i wypoczynku na wodzie.

 

  1. IV. ZGŁOSZENIA I WARUNKI UCZESTNICTWA:

- Udział w zlocie mogą brać członkowie JK PW oraz Klubów zrzeszonych w WOZMWiNW oraz żeglarze.

- Uczestniczące w Zlocie łodzie muszą być wyposażone w sprzęt zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Sternicy łodzi ponoszą przez cały czas trwanie Zlotu pełną odpowiedzialność za stan techniczny swojego sprzętu oraz za bezpieczeństwo, życie i stan zdrowotny własny i załogi.

- Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne wypadki, szkody lub straty powstałe w czasie Zlotu. Na czas koncentracji Zlotu w dniach 19-20 czerwca uczestnicy będą ubezpieczeni od OC przez organizatora.